Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-06 1 ''Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God Israels, de Heiland.''

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-06 1 ''Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God Israels, de Heiland.''

In Predikaties 2020

Downloaden (mp3, 24.82 MB)

2020-12-06 1 Ds. IJ.R. Bijl(Jesaja45v15-25Tv15)Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God Israels, de Heiland.mp3

Schriftlezing: Jesaja 45 v 15 - 25 / Tekst: Jesaja 45 v 15 / Zingen Ps. 130 v 3; Lofzang van Simeon v 2

Go to top