Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-04 2 ''De Heere Jezus moet steeds Zelf Zijn Kerk vertroosten.'' (1e Paasdag)

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-04 2 ''De Heere Jezus moet steeds Zelf Zijn Kerk vertroosten.'' (1e Paasdag)

In Predikaties 2021

Downloaden (mp3, 20.16 MB)

2021-04-04 2 Ds. IJ.R. Bijl( Markus 16v1-18Tv14) De Heere Jezus moet steeds Zelf Zijn Kerk vertroosten(1e Paasdag).mp3

Schriftlezing: Markus 16 v 1 - 18 / Tekst: Markus 16 v 14 / Zingen: Ps. 21 v 5; Ps. 150 v 3

Go to top