Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-01 1 ''De Naam des Heeren is een sterke toren.'' (Nieuwjaarsdag)

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-01 1 ''De Naam des Heeren is een sterke toren.'' (Nieuwjaarsdag)

In Predikaties 2022

Downloaden (mp3, 32.64 MB)

2022-01-01 1 Ds. IJ.R. Bijl(Spreuken18v1-24Tv10)De Naam des Heeren is een sterke toren(Nieuwjaarsdag).mp3

Schriftlezing: Spreuken 18 v 1 - 24 / Tekst: Spreuken 18 v 10 / Zingen: PS. 91 v 1; Ps. 61 v 2; Ps. 18 v 14; Ps. 18 v 15; Ps. 32 v 4

Go to top