Ds. IJ.R. Bijl 2023-01-29 2 ''Het 3e gebod''

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-01-29 2 ''Het 3e gebod''

In Predikaties 2023

Downloaden (mp3, 27.81 MB)

2023-01-29 2 Ds. IJ.R. Bijl(Leviticus24v10-23TvHCz36)Het 3e gebod.mp3

Schriftlezing: Leviticus 24 v 10 - 23 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 36 / Zingen: Ps. 119 v 64 en 69; Ps. 1 v 1, 2 en 3; Lofzang van Maria v 3; Ps. 145 v 1

Go to top