Ds. IJ.R. Bijl 2023-02-19 2 ''Gedenkt de sabbatdag dat gij dien heiligt.''

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-02-19 2 ''Gedenkt de sabbatdag dat gij dien heiligt.''

In Predikaties 2023

Downloaden (mp3, 25.79 MB)

2023-02-19 2 Ds. IJ.R. bijl(Deut5v1-22TvHCz38)Gedenkt de sabbatdag dat gij dien heiligt.mp3

Schriftlezing: Deuteronomium 5 v 1 - 22 / Tekst: Heidelbergse Caechismus z 38 / Zingen: Ps. 27 v 2 en 3; Ps. 92 v 1 en 7; Ps. 132 v 5; Ps. 100 v 3 en 4

Go to top