Ds. IJ.R. Bijl 2023-10-08 2 ''De 3e bede.''

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-10-08 2 ''De 3e bede.''

In Predikaties 2023

Downloaden (mp3, 27.92 MB)

2023-10-08 2 Ds. IJ.R. Bijl Genesis 22v1-19 (HCz49)De 3e bede (1).mp3

Schriftlezing: Genesis 22 v 1 - 19 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 49 / Zingen: Ps. 145 v 6 en 7; Ps. 86 v 6 en 8; Gebed des Heeren v 4; Ps. 131 v 3 en 4

Go to top