Ds. IJ.R. Bijl 2023-11-05 2 ''De zesde bede.''

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-11-05 2 ''De zesde bede.''

In Predikaties 2023

Downloaden (mp3, 26.75 MB)

2023-11-05 2 Ds.IJ.R.Bijl Lukas 18v1tm8 Efeze6v10tm20 (H.C.Zondag 52)De zesde bede.mp3

Schriftlezing: Lukas 18 v 1-8 en Efeze 6 v 10-20 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 52 / Zingen: Ps.35 v 1; Gebed des Heeren v 7 en 9; Gebed des Heeren v 9; Ps. 17 v 3 en 4

Go to top