Ds. P.J.T. van den Herik 2024-06-23 1 ''Andréas leidt zijn broer tot Jezus.'' (Bevestiging ambtsdragers)

audio Ds. P.J.T. van den Herik 2024-06-23 1 ''Andréas leidt zijn broer tot Jezus.'' (Bevestiging ambtsdragers)

In Predikaties 2024

Downloaden (mp3, 13.78 MB)

2024-06-23 1 Ds. P.J.T. van den Herik(Johannes1v29-43Tv43a)Andréas leidt zijn broer tot Jezus(Bevestiging ambtsdragers).mp3

Schriflezing: Johannes 1 v 29 - 43 / Tekst: Johannes 1 v 43a / Zingen: Ps. 108 v 1; Ps. 119 v 3, 7 en 9; Ps. 147 v 6; Ps. 119 v 86

Go to top