Ds. G.J. Blankers 2024-06-30 2 (Predikatie over Heidelbergse Catechismus zondag 4)

audio Ds. G.J. Blankers 2024-06-30 2 (Predikatie over Heidelbergse Catechismus zondag 4) Nieuw

In Predikaties 2024

Downloaden (mp3, 29.32 MB)

2024-06-30 2 Ds. G.J. Blankers(Rom.5v12-21TvHCz4).mp3

Schriftlezing: Romeinen 5 v 12 - 21 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 4 / Zingen: Ps. 90 v 2; Ps. 26 v 2; Ps. 90 v 3 en 4; Ps. 139 v 14.

Go to top