Uitgebreid zoeken

Toggle Titel Datum Downloaden
audio Ds. W.J. Teunissen 2022-03-09 1 ''Bidstond voor vreemdelingen.'' (Biddag) Downloaden (mp3, 31.37 MB)
audio Ds. G. Blankers 2022-03-06 2 ''Bid, dat gij niet in verzoeking komt.'' Downloaden (mp3, 27.37 MB)
audio Ds. G. Blankers 2022-03-06 1 ''Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten.'' Downloaden (mp3, 26.31 MB)
audio Ds. A.J. de Waard 2022-03-02 3 ''Nehemia's smeekbede voor land en volk.'' (o.u.v. de SGP) Downloaden (mp3, 30.83 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-02-27 2 ''De Persoon en het werk van de Heilige Geest.'' Downloaden (mp3, 24.73 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-02-27 1 ''Nader onderwijs voor de discipelen.'' Downloaden (mp3, 27.49 MB)
audio Ds. H. Lassche 2022-02-20 2 ''De verloren, gevonden, verachtte en gezaligde Zacheüs.'' Downloaden (mp3, 30.47 MB)
audio Ds. W.J. Teunissen 2022-02-20 1 ''Het ware kind Gods.'' Downloaden (mp3, 28.89 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-02-16 3 ''Een hemels intermezzo.'' (BBL) Downloaden (mp3, 28.37 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-02-13 2 ''De wederkomst van Christus.'' Downloaden (mp3, 29.36 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-02-06 2 ''De vriendschap tussen Josafat en Achab.'' Downloaden (mp3, 27.80 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-02-06 1 ''Het wonder van de blindgeborene.'' Downloaden (mp3, 28.75 MB)
audio Kand. C.M. Klok 2022-01-30 2 ''Drieërlei gebed in Gardara.'' Downloaden (mp3, 28.66 MB)
audio Kand. C.M. Klok 2022-01-30 1 ''Het leven en sterven van koning Ahazia'' Downloaden (mp3, 28.67 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-23 2 ''Gezeten aan de rechterhand van God.'' Downloaden (mp3, 28.21 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-23 1 ''Het ware komen tot de Heere Jezus.'' Downloaden (mp3, 26.48 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-19 3 ''De korenoogst en de wijnoogst.'' (BBL) Downloaden (mp3, 29.46 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-16 2 ''De hemelvaart van de Heere Jezus Christus en de vruchten daarvan.'' Downloaden (mp3, 26.05 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-16 1 ''De Heere Jezus in het huis van Zijn Vader.'' Downloaden (mp3, 27.33 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-09 2 ''Wat nut ons de opstanding van Christus.'' Downloaden (mp3, 30.06 MB)
Go to top