Uitgebreid zoeken

Toggle Titel Datum Downloaden
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-02-19 2 ''Gedenkt de sabbatdag dat gij dien heiligt.'' Downloaden (mp3, 25.79 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-02-19 1 ''Het 2e teken van de Heere aan Mozes.'' Downloaden (mp3, 30.26 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-02-12 2 ''Mag men de eed zweren.'' Downloaden (mp3, 29.28 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-02-12 1 ''Uit het leven van Mozes.'' Downloaden (mp3, 27.59 MB)
audio Ds. G. Beens 2023-02-08 3 ''De mond des Heeren tot het verbondsvolk.'' (ouvGBS) Downloaden (mp3, 29.41 MB)
audio Dhr. J. de Boer 2023-02-05 2 Downloaden (mp3, 28.40 MB)
audio Dhr. J. de Boer 2023-02-05 1 Downloaden (mp3, 27.98 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-01-29 2 ''Het 3e gebod'' Downloaden (mp3, 27.81 MB)
audio Ds. IJ. R. Bijl 2023-01-29 1 ''Jobs enige troost in leven en sterven.'' Downloaden (mp3, 27.76 MB)
audio Ds. A. Verschuure 2023-01-25 3 ''Petrus' boodschap in een bange tijd''(o.u.v. SGP) Downloaden (mp3, 30.76 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-01-22 2 ''Het 2e gebod.'' Downloaden (mp3, 24.06 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-01-22 1 ''De Heere Jezus reinigt een melaatse man.'' Downloaden (mp3, 28.27 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-01-18 3 ''De verkondiging van Babylons val.'' (BBL) Downloaden (mp3, 27.22 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-01-15 2 ''Het eerste gebod.'' Downloaden (mp3, 26.21 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-01-15 1 ''De Heere Jezus preekt in Zijn eigen woonplaats Nazareth.'' Downloaden (mp3, 27.26 MB)
audio Dhr. C.M. Klok 2023-01-08 2 ''Elia`s woestijnreis.'' Downloaden (mp3, 28.73 MB)
audio Dhr. C.M. Klok 2023-01-08 1 ''De vlucht van Elia.'' Downloaden (mp3, 25.31 MB)
audio Ds. IJ. R. Bijl 2023-01-01 2 ''Zie Ik ben met ulieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld.'' Downloaden (mp3, 26.00 MB)
audio Ds. J.R. Bijl 2023-01-01 1 ''Drieërlei Jakob.'' (Nieuwjaarsdag) Downloaden (mp3, 28.19 MB)
audio Ds. IJ. R. Bijl 2022-12-26 2 Kerstmiddag met de kinderen (2e Kerstdag) Downloaden (mp3, 39.92 MB)
Go to top