Uitgebreid zoeken

Toggle Titel Datum Downloaden
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-23 1 ''De uitgestorte Pinkstergeest.'' (1e Pinksterdag) Downloaden (mp3, 26.50 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-19 3 ''Krijg in de hemel.'' (Bijbellezing) Downloaden (mp3, 25.74 MB)
audio Ds. D. Zoet 2021-05-16 2 ''De hemelvaart van Christus.'' Downloaden (mp3, 26.37 MB)
audio Ds. J.D. Heikamp 2021-05-16 1 ''Het leven met Christus.'' Downloaden (mp3, 25.37 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-13 2 ''Het laatste gesprek van de Heere Jezus met zijn discipelen op aarde.'' (Hemelvaartsdag) Downloaden (mp3, 23.76 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-13 1 ''De doop met de Heilige Geest.'' (Bevestiging Lidmaten) (Hemelvaartsdag) Downloaden (mp3, 26.83 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-09 2 Downloaden (mp3, 23.30 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-09 1 Prediking over Psalm 130 Downloaden (mp3, 20.75 MB)
audio Ds. IJ. R. Bijl 2021-05-02 2 ''Simon Jonas' zoon hebt gij Mij liever dan deze?'' Downloaden (mp3, 24.00 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-02 1 ''Uw wil geschiede.'' Downloaden (mp3, 24.77 MB)
audio Kand. P.J.T. van den Herik 2021-04-25 2 ''De opgestane Levensvorst gezien door al de apostelen.'' Downloaden (mp3, 26.95 MB)
audio Kand. P.J.T. van den Herik 2021-04-25 1 ''De opgestane Levensvorst gezien door Jacobus.'' Downloaden (mp3, 25.90 MB)
audio Ds. A.C. Rijken 2021-04-21 3 ''De dwaling, de gevolgen van de dwaling en het weerleggen van de dwaling.'' (ouv GBS) Downloaden (mp3, 27.66 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-18 2 Predikatie over Heidelbergse Catechismus zondag 4 Downloaden (mp3, 23.59 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-18 1 Doopdienst Downloaden (mp3, 19.60 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-14 3 ''De vrouw en de draak.'' (BBL) Downloaden (mp3, 28.45 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-11 2 ''In God wordt geen onrecht gevonden.'' Downloaden (mp3, 25.07 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-11 1 ''Geloofsversterking aan de zee van Tiberias voor de dicipelen.'' Downloaden (mp3, 25.07 MB)
audio 2021-04-07 Catechisatieavond georganiseerd door Jeugdvereniging (spreker Ds. IJ.R. Bijl) Downloaden (mp3, 30.50 MB)
audio Ds. A.C. Rijken 2021-04-05 1 ''De Emaüsgangers.'' (2e Paasdag) Downloaden (mp3, 26.47 MB)
Go to top