Uitgebreid zoeken

Toggle Titel Datum Downloaden
audio Ds. K. van Olst 2019-10-27 2 ''De eeuwige bruiloft.'' Downloaden (mp3, 32.12 MB)
audio Ds. K. van Olst 2019-10-27 1 ''De uitwerking van de prediking van Jona.'' Downloaden (mp3, 28.99 MB)
audio Ds. IJ R. Bijl 2019-10-20 2 ''De sleutelen van het hemelrijk.'' Downloaden (mp3, 25.76 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-10-20 1 Predikatie over Hosea. Downloaden (mp3, 26.72 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-10-16 3 ''Reformatieherdenking in de gevangenis van Rome.''(BBL) Downloaden (mp3, 32.43 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-10-13 2 (Doopdienst) Downloaden (mp3, 23.68 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-10-13 1 ''De vruchten van Paulus gevangenschap.'' Downloaden (mp3, 29.27 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-10-06 2 ''De roeping van Samuël.'' Downloaden (mp3, 26.74 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-10-06 1 ''Paulus' dankzegging en voorbede voor de gemeente van Filippi'' Downloaden (mp3, 28.17 MB)
audio Ds. H. Roelofsen 2019-09-29 2 ''Jezus is een Heere van de sabbat.'' Downloaden (mp3, 26.82 MB)
audio Ds. H. Roelofsen 2019-09-29 1 ''Het goede werk Gods in het leven van de Filippensen.'' Downloaden (mp3, 28.94 MB)
audio Ds. IJ.R Bijl2019-09-22 2 Drieërlei woord van de Opperste Wijsheid ter afsluiting van Zijn feestmaal Downloaden (mp3, 25.39 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-09-22 1 ''De nodiging voor het feestmaal van de Opperste Wijsheid.'' (BedHA) Downloaden (mp3, 19.31 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-09-18 3 ''De enige Troost.''(BBL) Downloaden (mp3, 27.73 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-09-15 2 ''Het opzicht en de tucht rondom het Heilig Avondmaal.'' Downloaden (mp3, 30.01 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-09-15 1 ''Het feestmaal van de Opperste Wijsheid.'' (VoorbHA) Downloaden (mp3, 26.44 MB)
audio Ds. D.C. Flapper 2019-09-11 3 ''Staat dan met de gehele wapenrusting Gods.'' (ouvSGP) Downloaden (mp3, 31.43 MB)
audio Ds. IJ.R.Bijl 2019-09-08 2 ''Voor wie is het Heilig Avondmaal ingesteld.'' Downloaden (mp3, 27.56 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-09-08 1 ''Een heilrijke afzondering.'' Downloaden (mp3, 28.83 MB)
audio Ds. B. Reinders 2019-09-01 2 ''Een onvergetelijke nacht in de gevangenis van Filippi.'' Downloaden (mp3, 26 MB)
Go to top