Uitgebreid zoeken

Toggle Titel Datum Downloaden
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-04-01 3 ''Het Lam dat waardig is het boek te ontvangen en de zegelen te openen.'' (BBL) Nieuw Downloaden (mp3, 27.88 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-03-29 2 ''Het 6e gebod.'' Nieuw Downloaden (mp3, 24.99 MB)
audio Ds. IJ. R. Bijl 2020-03-29 1 ''Pontius Pilatus, voor Gods aangeicht gesteld, door Gods almacht gebruikt.'' Nieuw Downloaden (mp3, 26.79 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-03-25 3 Predikatie over het boek met de zeven zegelen (BBL) Downloaden (mp3, 29.83 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-03-22 2 ''Het vijfde gebod.'' Downloaden (mp3, 28.05 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-03-22 1 ''De Heere Jezus gegeseld.'' Downloaden (mp3, 28.57 MB)
audio Ds. J.G. van Tilburg 2020-03-15 1 Predikatie over de volkstelling van David. Downloaden (mp3, 27.71 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-03-11 3 ''Biddag van Christus.'' (Biddag) Downloaden (mp3, 28.98 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-03-11 1 ''Zedekia's biddag.'' (Biddag) Downloaden (mp3, 29.06 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-03-08 2 ''Gedenkt de Sabbatdag.'' Downloaden (mp3, 29.00 MB)
audio Kand. G.J. Veldhuis 2020-03-08 1 ''Christus openbaart Zichzelf midden in het oordeel.'' Downloaden (mp3, 28.54 MB)
audio Ds. G.J. Blankers 2020-03-01 2 Downloaden (mp3, 27.23 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-02-23 1 ''Wilt gijlieden ook niet heen gaan, de belijdenis van Petrus.'' Downloaden (mp3, 29.74 MB)
audio Ds. IJ. R. Bijl 2020-02-16 2 ''Het gebruik van de Naam des Heeren.'' Downloaden (mp3, 26.45 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-02-16 1 ''De olie der weduwe.'' Downloaden (mp3, 27.81 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-02-12 3 ''De glazen zee, de vier dieren en het lied voor de troon Gods.''(BBL) Downloaden (mp3, 30.89 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-02-09 2 ''Joas bewaard en gekroond.'' Downloaden (mp3, 26.84 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-02-09 1 ''Het beest uit de zee en het beest uit de aarde.'' Downloaden (mp3, 28.45 MB)
audio Dhr. J. de Boer 2020-02-02 2 ''Het schijnend licht.'' Downloaden (mp3, 27.10 MB)
audio Dhr. J. de Boer 2020-02-02 1 ''Gij zijt het licht der wereld.'' Downloaden (mp3, 27.99 MB)
Go to top