Uitgebreid zoeken

Toggle Titel Datum Downloaden
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-04-24 2 Predikatie over HC zondag 23 Downloaden (mp3, 27.21 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-04-24 1 ''De opwekking van Lazarus.'' Downloaden (mp3, 29.25 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-0-20 3 ''Troost voor de nakomelingen, temidden van een voorbijgaande wereld.'' (Doopdienst)(BBL) Downloaden (mp3, 27.49 MB)
audio Kand. G.J. Veldhuis 2022-04-18 1 ''Christus openbaart Zijn levenwekkende autoriteit.'' (2e Paasdag) Downloaden (mp3, 30.81 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-04-17 2 ''Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven.'' (1e Paasdag) Downloaden (mp3, 27.18 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022- 0- 17 1 ''De Heere is waarlijk opgestaan.'' (1e Paasdag) Downloaden (mp3, 29.84 MB)
audio Ds. IJ. R. Bijl 2022-04-15 3 ''De Heere Jezus in Zijn godverlatenheid aan het kruis.''(Goede Vrijdag) Downloaden (mp3, 26.49 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-04-15 1 ''Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen.'' (Goede Vrijdag) Downloaden (mp3, 30.00 MB)
audio J.D. Heikamp 2022-04-10 2 ''Tekenen die gepaard gingen met het sterven van de Heere Jezus Christus.'' Downloaden (mp3, 27 MB)
audio Ds. J.D. Heikamp 2022-04-10 1 ''De Heere Jezus in het rechthuis van Pilatus.'' Downloaden (mp3, 28.17 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-04-03 2 ''Gideon vraagt van de Heere een dubbel teken en ontvangt het ook.'' Downloaden (mp3, 29.53 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-04-03 1 ''De gevangenneming van Jezus.'' Downloaden (mp3, 29.67 MB)
audio Dhr. J. de Boer 2022-03-27 2 ''Onze hulp.'' Downloaden (mp3, 26.76 MB)
audio Dhr. J. de Boer 2022-03-27 1 ''De vreselijke persoon van Herodes.'' Downloaden (mp3, 28.46 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-03-20 2 ''Wat troost geeft u de opstanding des vleses.'' Downloaden (mp3, 28.02 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-03-20 1 Downloaden (mp3, 27.23 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-03-16 3 ''En ik hoorde een grote stem uit de tempel, zeggende....(BBL) Downloaden (mp3, 31.27 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-03-13 2 ''De heilige algemene Christelijke Kerk.'' Downloaden (mp3, 31.89 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-03-13 1 ''Het laatste genezingswonder wat de Heere Jezus heeft verricht, voor Zijn lijden en sterven.'' Downloaden (mp3, 28.21 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-03-09 3 ''Verwachting en hoop door drieërlei zwijgen.''(Biddag) Downloaden (mp3, 28.09 MB)
Go to top