Uitgebreid zoeken

Toggle Titel Datum Downloaden
audio Ds. J. van Marle 2023-04-16 1 ''Een Vreemdeling op weg naar Emmaüs.'' Downloaden (mp3, 28.76 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-04-09 2 ''Het onderwijs van de opgestane Levensvorst aan de Emmaüsgangers.''(1e Paasdag) Downloaden (mp3, 21.20 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-04-09 1 ''Pasen voor Maria Magdalena.'' (1e Paasdag) Downloaden (mp3, 27.13 MB)
audio Ds. IJ. R. Bijl 2023-04-07 3 ''Het zevende en laatste kruiswoord van de Heere Jezus.'' (Goede vrijdag) Downloaden (mp3, 29.08 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-04-07 1 ''De moordenaar aan het kruis.'' (Goede vrijdag) Downloaden (mp3, 33.87 MB)
audio Ds. A. Vlietstra 2023-04-02 2 ''De verzoeker staat bij het kruis.'' Downloaden (mp3, 30.19 MB)
audio Ds. W.J. Teunissen 2023-04-02 1 ''Het Lam van God ter slachting geleid.'' Downloaden (mp3, 31.59 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-03-26 2 (Nabetrachting H.A.) Downloaden (mp3, 29.20 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-03-26 1 ''De Heere Jezus spreekt aan de Avondmaalstafel tot Zijn discipelen.'' (BedHA) Downloaden (mp3, 24.38 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-03-23 3 Bijbellezing (BBL) Downloaden (mp3, 25.48 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-03-19 2 ''Eert uw vader en uw moeder.'' Downloaden (mp3, 23.62 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-03-19 1 ''De Heere Jezus spreekt aan de Avondmaalstafel over het nut dat de Heilige Geest zal worden uitgestort.'' (Voorbereiding H.A.) Downloaden (mp3, 27.81 MB)
audio Ds. C.M. Buis 2023-03-12 2 ''De Koning der Joden met doornen gekroond.'' Downloaden (mp3, 32.17 MB)
audio Ds. C.M. Buis 2023-03-12 1 ''Jezus voor Kajafas.'' Downloaden (mp3, 28.60 MB)
audio Biddag 2023-03-08 3 (Biddag) Downloaden (mp3, 26.86 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-03-08 1 (Biddag) Downloaden (mp3, 25.35 MB)
audio Ds.G.J. Blankers 2023-03-05 2 Downloaden (mp3, 27.00 MB)
audio Ds. G.J. Blankers 2023-03-05 1 ''Want de overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets.'' Downloaden (mp3, 29.92 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-02-26 2 Doopdienst Downloaden (mp3, 28.82 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-02-26 1 ''Het 3e teken van de Heere aan Mozes.'' Downloaden (mp3, 26.93 MB)
Go to top