Uitgebreid zoeken

Toggle Titel Datum Downloaden
audio Ds. J.D. Heikamp 2024-04-21 2 ''Opwekking uit de dood.'' Downloaden (mp3, 28.94 MB)
audio Ds. J.D. Heikamp 2024-04-21 1 ''Oudtestamentische opstanding.'' Downloaden (mp3, 27.90 MB)
audio Ds. W.J. Teunissen 2024-04-17 3 ''De Emmaüsgangers.'' (Bijbellezing) Downloaden (mp3, 32.11 MB)
audio Kand. H. van der Schans 2024-04-14 2 ''De verhoogde Christus onderzoekt de gouden kandelaar van de gemeente Efeze.'' Downloaden (mp3, 30.70 MB)
audio Ds. W. Roos 2024-04-14 1 ''En gij zijt getuigen van deze dingen.'' Downloaden (mp3, 27.29 MB)
audio Ds. P.J.T. van den Herik 2024-04-07 2 ''De Paasmorgen voor Maria Magdalena. (2).'' Downloaden (mp3, 27.97 MB)
audio Ds. P.J.T. van den Herik 2024-04-07 1 ''De Paasmorgen voor Maria Magdalena. (1).'' Downloaden (mp3, 30.31 MB)
audio Kand. B. Engberts 2024-04-01 1 ''Jezus maakt zich bekend.'' (2e Paasdag) Downloaden (mp3, 28.13 MB)
audio Kand. H. van der Schans 2024-03-31 2 ''Een ontmoeting met de opgestane Levensvorst.'' (1e Paasdag) Downloaden (mp3, 30.64 MB)
audio Kand. H. van der Schans 2024-03-31 1 ''Het evangelie van het lege graf en de afgewentelde steen.'' (1e Paasdag) Downloaden (mp3, 31.85 MB)
audio Kand. B. Engberts 2024-03-29 3 ''Het vijfde kruiswoord.'' (Goede Vrijdag) Downloaden (mp3, 27.41 MB)
audio Ds. D. Heemskerk 2024-03-29 1 ''Mij dorst.'' (Goede Vrijdag) Downloaden (mp3, 29.78 MB)
audio Ds. P.J.T. v.d. Herik 2024-03-26 3 ''De titel boven het kruis van Jezus.'' (Bijbellezing) Downloaden (mp3, 32.62 MB)
audio Ds. K. van Olst 2024-03-24 2 ''De zaligheid geschonken aan het kruis.'' Downloaden (mp3, 31.13 MB)
audio Ds. K. van Olst 2024-03-24 1 ''Simon van Cyrene en het kruis van Christus.'' Downloaden (mp3, 28.58 MB)
audio Ds. W.J. Teunissen 2024-03-17 2 ''De zalving te Bethanië.'' Downloaden (mp3, 30.94 MB)
audio Ds. W. Roos 2024-03-17 1 ''Christus Zijn voorbidding.'' Downloaden (mp3, 28.10 MB)
audio Ds. P. de Vries 2024-03-13 3 ''De klacht van Jesaja.'' (Biddag) Downloaden (mp3, 26.35 MB)
audio Ds. W. Pieters 2024-03-13 1 (Biddag) Downloaden (mp3, 28.73 MB)
audio Ds. J.D. Heikamp 2024-03-10 2 ''Het berouw van Petrus.'' Downloaden (mp3, 26.26 MB)
Go to top