Uitgebreid zoeken

Toggle Titel Datum Downloaden
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-01-20 3 ''Dien zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.''(Doopdienst)(BBL) Downloaden (mp3, 22.06 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-01-17 2 ''Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden.'' Downloaden (mp3, 26.67 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-01-17 1 ''Jezus de Nazarener, de Koning der Joden.'' Downloaden (mp3, 27.67 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-01-10 2 ''Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood.'' Downloaden (mp3, 25.59 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-01-10 1 ''De kindermoord te Bethlehem.'' Downloaden (mp3, 25.08 MB)
audio Ds. K. van Olst 2021-01-03 2 ''Want alzo lief heeft God de wereld gehad........'' Downloaden (mp3, 22.47 MB)
audio Ds. K. Van Olst 2021-01-03 1 ''Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.'' Downloaden (mp3, 27.95 MB)
audio Ds. IJ.R. 2021-01-01 1 ''Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen.'' (Nieuwjaarsdag) Downloaden (mp3, 33.18 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-31 3 ''Oudjaarsavond predikatie.'' Downloaden (mp3, 23.11 MB)
audio Ds. H. Lassche 2020-12-27 2 ''Het herstelde Sion.'' Downloaden (mp3, 26.93 MB)
audio Ds. H. Lassche 2020-12-27 1 ''De belijdenis van Anna.'' Downloaden (mp3, 28.22 MB)
audio Kand. P.T.J. v.d. Herik 2020-12-26 1 ''De boodschap van de herders.'' (2e kerstdag) (Alleen de preek) Downloaden (mp3, 20.51 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-25 2 ''De engelenzang.'' (1e kerstdag) Downloaden (mp3, 25.09 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-25 1 ''De geboorteaankondiging van de Zaligmaker.'' (1e kerstdag) Downloaden (mp3, 20.04 MB)
audio Ds. A.C. Rijken 2020-12-20 2 ''Johannes is zijn naam.'' Downloaden (mp3, 27.34 MB)
audio Ds. A.C. Rijken 2020-12-20 1 (Advents predikatie) Downloaden (mp3, 27.40 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-13 2 ''En Zijn naam IMMANUEL heten.''(doopdienst) Downloaden (mp3, 19.10 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-13 1 ''Zacharias de vader van Johannes de Doper.'' Downloaden (mp3, 26.54 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-09 3 ''Een bijzondere openbaring aan Johannes zelf.''(Bijbellezing) Downloaden (mp3, 27.07 MB)
audio Ds. IJ. R. Bijl 2020-12-06 2 ''De betekenis van onverhoorde gebeden.'' Downloaden (mp3, 29.13 MB)
Go to top