Uitgebreid zoeken

Toggle Titel Datum Downloaden
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-18 1 Doopdienst Downloaden (mp3, 19.60 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-14 3 ''De vrouw en de draak.'' (BBL) Downloaden (mp3, 28.45 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-11 2 ''In God wordt geen onrecht gevonden.'' Downloaden (mp3, 25.07 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-11 1 ''Geloofsversterking aan de zee van Tiberias voor de dicipelen.'' Downloaden (mp3, 25.07 MB)
audio 2021-04-07 Catechisatieavond georganiseerd door Jeugdvereniging (spreker Ds. IJ.R. Bijl) Downloaden (mp3, 30.50 MB)
audio Ds. A.C. Rijken 2021-04-05 1 ''De Emaüsgangers.'' (2e Paasdag) Downloaden (mp3, 26.47 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-04 2 ''De Heere Jezus moet steeds Zelf Zijn Kerk vertroosten.'' (1e Paasdag) Downloaden (mp3, 20.16 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-04 1 ''De levende Paasvorst die opgestaan is.'' (1e Paasdag) Downloaden (mp3, 24.76 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-02 3 ''En Jezus met grote stem roepende gaf den geest.'' (GoedeVrijdag) Downloaden (mp3, 23.91 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-02 2 ''Het 2e kruiswoord.'' (Goede Vrijdag) Downloaden (mp3, 23.22 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-02 1 ''De Heere Jezus opgevoerd naar Pilatus.'' (Goede Vrijdag) Downloaden (mp3, 25.68 MB)
audio Kand. M.S. Roos 2021-03-28 2 Downloaden (mp3, 26.52 MB)
audio Ds. D. Zoet 2021-03-28 1 ''Het sterfhuis van Christus is tevens erfhuis.'' Downloaden (mp3, 24.78 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-21 2 ''De wet Gods.'' Downloaden (mp3, 24.95 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-21 1 ''Het drievoudig ambt van Christus ter discussie gesteld en door Hemzelf bevestigd.'' Downloaden (mp3, 25.41 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-17 3 ''De zevende bazuin.''(Bijbellezing) Downloaden (mp3, 26.78 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-14 2 ''Hoeveel stukken zijn u nodig te weten.'' Downloaden (mp3, 25.72 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-14 1 ''De trouwe zorg van de Herder voor zijn schapen.'' Downloaden (mp3, 25.21 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-10 3 ''De herderlijke troost en de herderlijke maaltijd.'' (Biddag) Downloaden (mp3, 23.33 MB)
audio Ds. J. den Boer 2021-03-10 2 ''Een tweeledig gebed.'' (Biddag) Downloaden (mp3, 21.46 MB)
Go to top