• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
  • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen

Het zuchten

Mijn zuchten is voor U niet verborgen”.
Psalm 38 :10 b

In de gebeden die op de gebedstijden worden uitgesproken, is er soms zo veel van het hoofd en zo weinig van het hart bij. Het kunnen dan wel goede woorden zijn die voor Gods troon worden neergelegd, maar de inhoud daar van weegt niet altijd even zwaar op het hart. Er is dikwijls zo’n groot verschil tussen de klank en de inhoud van de woorden. Een kind van God kan ook niet op eigen bestelling zijn woorden op zijn hart doen wegen. Toch is het goed dat we op vaste tijden tot de Heere naderen, ook al zou de drang des harten niet gevoeld worden. Er is op de hele aarde geen betere gewoonte.

Gods Geest kan en wil er in meekomen.

In onze tekst wordt gesproken over zuchten. Zuchten is ook een gebed, maar dan een gebed zonder woorden. Bij dat zuchten is de nood zo diep, dat de bidder geen woorden kan vinden om zijn ziel uit te storten. In het zuchten is er daarom geen gevaar dat het alleen maar woorden zijn, want hier zijn nu eenmaal geen woorden. In elk geval: woorden tekort. Het hoofd kan niet onder woorden brengen wat er in het hart wordt doorleefd. Zuchten wijst op het schreeuwen van de ziel. Zuchten komt voort uit de grond des harten waar iemand zichzelf geen naam meer kan geven. Zuchten betekent dat een mens voor God is uitgepraat. Zuchten wil zeggen dat de nood dieper ligt dan de veelheid van woorden. Zuchten kent geen gebedstijd en ook geen gebedsvorm. Het gaat dóór zonder gevouwen handen of gebogen knieën. Zuchten neem je mee waar je ook gaat of wat je ook doet. Want het is een hartenzaak en je hart gaat altijd overal mee.

In het gesproken gebed wordt dikwijls zo veel gezegd, maar ook zo veel verzwegen. Het betaamt ook niet altijd om een verborgen nood in het openbaar uit te stallen. Die kan té persoonlijk, té teer en té gevoelig zijn om met anderen te delen. In dat zuchten staat een mens dan ook meestal alleen voor God. Als de psalmdichter in deze psalm zegt dat zijn zuchten voor God niet verborgen is, dan is er in deze nood geen derde. Hier zijn er maar twee.

In het zuchten gaat de binnenkamer van het hart open en wordt alles tot de Heere gezegd wat voor het menselijk oor niet is uit te spreken. Hier raakt een eenzame zijn nood bij God kwijt. Al kan hij geen woorden vinden en al is er dan geen licht, het weten dat de zaak bij de Heere bekend is, geeft toch wel een zalige verlichting. Een zuchter wil dat zuchten niet missen en niet ruilen voor ál de juichtonen zonder grond.

Toch kunt u van dat zuchten zélf niet leven. Even onmogelijk als het is om van de honger te eten, zo onmogelijk is het ook om in het zuchten te rusten. Zolang u een grond kunt vinden in de nood zelf, dient u zich af te vragen of het niet een zuchten in uzelf is in plaats van een zuchten naar God. Het ware zuchten is niet een zuchten om te zuchten, maar om geholpen te mogen worden.

Wat is het een zegen dat er nog een ander bidden is dan alleen het bidden met woorden. Dat er ook een zuchten is. Dat de Heere niet gebonden is aan de woorden van Zijn volk. Dat zij met een God te doen hebben Die hun noden beter kent dan zij die zelf aan Hem kunnen voorstellen. Anders was het ook verloren. Want hun nood ligt dieper dan zij het kunnen uitspreken.

Mag u ook zeggen dat uw zuchten voor God niet is verborgen? Hoe staat u bekend aan de troon der genade? Of is er geen zielennood genoeg om onder te zuchten?

O, zuchters, die nog dikwijls in uw zuchten moeten zuchten dat uw weg voor God verborgen is: bedenk toch dat er niets is waarvan de Heere niet weet!                                

Ds. F. Bakker

Go to top