Map Predikaties 2011

audio Ds. Tj. de Jong 2011-12-31 3 ''De zegen des Heeren voor Zijn Kerk.''(Oudjaarsdag)

Schriftlezing: Openbaring 22 / Tekst: Openbaring 22 v 21 / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 77 v 4 en 5; Ps. 79 v 7; Ps. 134 v 1 en 3

audio ''Kerstmiddag met de kinderen'' 2011-12-26 2

Opening: Ds. H. Lassche / Kerstvertelling: Mevr. R. Berkhoff-Wust.

audio Dhr. E. van Baren 2011-12-26 1 ''De wijzen uit het oosten.''

Schriftlezing: Mattheüs 2 v 1 - 15 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 98 v 2; Ps. 79 v 4; Lofz. van Maria v 1 en 3; Ps. 87 v 3 en 4; Ps. 97 v 7.

audio Ds. J.D. Heikamp 2011-12-25 2 De prediking van de geboorte van de Heere Jezus.''

Schriftlezing: Lukas 2 v 8 - 21 / Tekst: Lukas 2 v 8 - 11 / Zingen: Ps. 24 v 4 en 5; Lofz. v Zacharias v 3, 4 en 5; Ps. 89 v 1; Ps. 17 v 1

audio Ds. J. D. Heikamp 2011-12-25 1 ''De geboorte van de Heere Jezus.''

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 14 / Tekst: Lukas 2 v 7 / Zingen: Lofz. van Maria v 6 en 7; Lofz. v Zacharias v 1 en 2; Ps. 56 v 5; Ps. 48 v 6

audio Dhr. E. van Baren 2011-12-18 2 ''De Lofzang van Zacharias.''

Schriftlezing: Lukas 1 v 57 - 80 /Tekst: idem / Zingen: Lofz. van Maria v 1; Ps. 43 v 3; Ps. 33 v 10 en 11; Lofz. van Zacharias v 4; Ps. 89 v 3.

audio Dhr. E. van Baren 2011-12-18 1 ''Zacharias en Elizabeth.''

Schriftlezing: Lukas 1 v 1 - 25 / Tekst: idem / Zingen:Ps. 84 v 1; Ps. 119 v 3; Ps. 122 v 1 en 2; Lofz. van Zacharias v 1; Ps. 103 v 5.

audio Dhr. J. de Boer 2011-12-11 2 'De ellendige toestand der - en het kermen om verlossing door gevangen'

Schriftlezing: Psalm 79 / Tekst: Psalm 79 v 11 / Zingen: Ps. 79 v 6; Ps. 140 v 1, 7, 12 en 13; Ps. 142 v 7; Ps. 146 v 4 en 5.

audio Ds. Lassche 2011-12-11 1 ''Gescheurde aarde, geopende hemel en een vervult hart.''

Schriftlezing: Jesaja 63 v 7 - 19 / Tekst: Jesaja 64 v 1 / Zingen: Ps. 20 v 1; Ps. 74 v 12, 18, 19 en 20; Lofzang van Maria v 6 en 7; Ps. 117 v 1

audio Ds. J.D. Heikamp 2011-12-04 2 ''De eerste preek van de Heere Jezus.''

Schriftlezing: Mattheüs 4 v 12 - 25 / Tekst: Mattheüs 4 v 14, 16 en 17 / Zingen: Ps. 84 v 1; Ps. 68 v 10 en 11; Ps. 25 v 2; Ps. 32 v 4

audio Ds. J.D. Heikamp 2011-12-04 1 ''Advent in het paradijs.''

Schriftlezing: Genesiss 3 / Tekst: Genesis 3 v 9 / Zingen: Ps. 89 v 15; Ps. 40 v 4 en 8; Ps 130 v 3; Ps. 119 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-11-27 2 ''De sleutelen die zijn toebetrouwd aan Gods Kerk op aarde.''

Schriftlezing: Jesaja 22 v 15-25 en Ezechiël 33 v 1 - 20 /Tekst: Heidelbergse Catechismus z 31 / Zingen: Ps. 50 v 6 en 9; Ps. 93 v 1 en 4; Ps. 95 v 5; Ps. 75 v 6

audio Ds.W.J.Teunissen 2011-11-27 1 ''Simson te Lechi.''

Schriftlezing: Richteren 15 / Tekst: Richteren 15 v 16 - 19 / Zingen: Ps.63 v 1; Ps. 72 v 6 en 7; Ps. 36 v 2; Ps. 42 v 1

audio Ds. K. Veldman 2011-11-20 2 '' Wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben.''

Schriftlezing: Mattheüs 19 v 16 - 30 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 68 v 14; Ps. 103 v 1, 2 en 3; Ps. 146 v 5; Ps. 122 v 3

audio Ds. K. Veldman 2011-11-20 1 ''En het ganse volk Israël, klaagde den Heere achterna.''

Schriftlezing: 1 Samuël 7 / Tekst: 1 Samuël 7 v 9 / Zingen: Ps. 89 v 2; Ps. 74 v 4, 9 en 12; Ps. 38 v 3 en 6; Ps. 138 v 4 

audio Ds. W.J.Teunissen 2011-11-16 3 ''De weg naar de kroon.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Esther 2 v 1 - 18 / Tekst: Esther 2 v 17 / Zingen: Ps. 99 v 1; Ps. 113 v 3 en 4; Ps. 33 v 6; Ps. 91 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-11-13 2 ''Het geloof en zijn vruchten.''

Schriftlezing: 1 Johannes 5 / Tekst: 1 Johannes 5 v 4a / Zingen: Ps. 144 v 1 en 2; Ps. 2 v 6 en 7; Ps. 27 v 7; Ps. 89 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-11-13 1 ''De brief van de Heere Jezus aan Laodicéa.''

Schriftlezing: Openbaring 3 v 14 - 22 / Tekst: Openbaring 3 v 14 - 15 / Zingen: 105 v 3; 81 v 12, 13 en 15; Ps. 119 v 14; Ps. 68 v 17

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-11-06 2 ''Uitzien naar de jongste dag.''

Schriftlezing: 2 Petrus 3 v 11 - 18 / Tekst: 2 Petrus 3 v 14 / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 25 v 6 en 7; Ps. 119 v 1

audio Dhr. J. vd Beek 2011-11-06 1 ''De zilveren trompetten des gebeds.''

Schriftlezing: Numeri 9 v 15 t/m Numeri 10 v 10 /Tekst: Numeri 10 v 9 / Zingen: Ps. 84 c 6; Ps. 68 v 4 en 11; Ps. 34 v 2 en 3; Ps. 119 v 41

Go to top