Map Predikaties 2017

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-12-31 3 ''Oudjaarsavond.''

Schriftlezing: Psalm 90 / Tekst: Psalm 90 v 9 / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 144 v 1 en 2; Ps. 90 v 5; Ps. 90 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-12-31 1 ''De geboren Koning der Joden, erkend en verworpen.''

Schriftlezing: Mattheüs 2 v 1 - 18 / Tekst: Mattheüs 2 v 11 / Zingen: Ps. 119 v 17 en 53; Ps. 2 v 6 en 7; Ps. 22 v 16; Ps. 126 v 1

audio 2017-12-26 2 Kerstmiddag met de kinderen

 o.l.v. Ds. IJ.R. Bijl en Mw. Bijl

audio Ds. IJ.R Bijl 2017-12-26 1 ''De Heere Jezus besneden ten 8e dage.'' (2e Kerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 21 - 38 / Tekst: Lukas 2 v 21 / Zingen: Ps. 96 v 1 en 2; Ps. 99 v 1 en 8; Lofz. v. Simeon v 2; Ps. 102 v 16

audio Ds IJ.R. Bijl 2017-12-25 2 ''Zie een maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren.'' (1e Kerstdag)

Schriftlezing: Mattheüs 1 v 1 - 25 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 14 / Zingen Ps. 51 v 3 en 8; Ps. 32 v 1 en 3; Lofz. v. Maria v 1; Ps. 132 v 7 en 12

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-12-25 1 ''Kerstfeest voor de herders.'' (1e Kerstdag)

Schriflezing: Lukas 1 v 1 - 20 / Tekst: Lukas 1 v 9 - 11 / Zingen: Ps. 29 v 1 en 6; Ps. 98 v 1 en 2; Lofz. v. Zacharias v 1; Ps. 32 v 1

audio Dhr. E. van Baren 2017-12-24 2 ''De persoonlijke aanzegging van Maria.''

Schriftlezing: Lukas 1 v 26 - 38 / Zingen: Ps. 40 v 3; Ps. 16 v 3 en 6; Ps. 105 v 5; Ps. 72 v 7 

audio Dhr. E. v. Baren 2017-12-24 1 ''Advent.''

Schriftlezing: Maleachi 3 / Tekst: Maleachi 3 v 1 - 3 / Zingen: Ps. 145 v 6; Ps. 119 v 3; Ps. 4 v 3 en 4; Ps. 98 v 4; Ps. 97 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2017-12-17 2 ''De dag des Heeren.''

Schriftlezing: Maleachi 4 / Tekst: Maleachi 4 v 1 - 2 / Zingen: Ps. 40 v 4 en 5; Lofzang van Zacharias v 4 en 5; Ps. 43 v 4; Ps. 68 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2017-12-17 1 ''De aankondiging van Johannes de Doper.''

Schriftlezing: Lukas 1 v 5 - 25 / Tekst: Lukas 1 v 13 - 17 / Zingen: Ps. 96 v 9; Lofzang van Zacharias v 1 en 3; Ps. 98 v 2; Ps. 89 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-12-13 3 ''De hoop op de zaligheid.......'' (BBL)

Schriftlezing: Hebreeën 6 / Tekst: Hebreeën 6 v 20 / Zingen: Ps. 147 v 8 en 9; Ps. 48 v 1 en 4; Lofzang van Zacharias v 1; Ps. 29 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-12-10 2 ''Gods enig geboren, Zoon onzen Heere.''

Schriftlezing: Efeze 1 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 13 / Zingen: Ps. 67 v 3; Ps. 72 v 1 en 6; Ps. 72 v 10; Ps. 132 v 11 en 12

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-12-10 1 ''Tweeërlij maaltijd.''

Schriftlezing: Psalm 107 v 9 - 15 en Lukas 1 v 46 - 56 / Tekst: Lukas 1 v 53 / Zingen: Ps. 65 v 1 en 2; Ps. 107 v 3 en 4; Ps. 145 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-12-03 2 ''Predikatie over H.C. zondag 12.''

Schriflezing: Jesaja 61 v 1 - 11 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 12 / Zingen: Ps. 64 v 1; Ps. 72 v 1 en 6; Ps. 89 v 9; Ps. 89 v 15

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-12-03 1 ''Maria brengt Gods wonderbare trouw.'' (VoorbHA)

Schriftlezing: Lukas 1 v 39 - 56 / Tekst: Lukas 1 v 54 en 55 / Zingen: Ps. 26 v 1 en 2; Ps. 145 v 3 en 5; Lofz. v Maria v 7; Ps. 98 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-11-26 2 ''De ware Schuilplaats''(doopdienst)

Schriftlezing: Psalm 91 / Tekst: Psalm 91 v 1 / Zingen: Ps. 79 v 4 en 7; Ps. 91 v 1 en 7; Ps. 91 v 8; Ps. 56 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-11-26 1''Profetie over het strafgericht over Edom en over de verlossing van Juda

Schriftlezing: Obaja 1 v 1 - 21 / Tekst: Obadja 1 v 15 en 17 / Zingen: Ps. 103 v 6 en 7; PS. 10 v 1, 3 en 9: Ps. 15 v 1; Ps. 32 v 5

audio Ds. A.C. Rijken 2017-11-19 2 ''Elisa en het Goddelijk werk van het zout in de waterwel.''

Schriftlezing: Jozua 6 v 6 - 27 / Tekst: 2 Koningen 2 v 19 - 22 / Zingen: Ps. 119 v 69 en 87; Ps. 56 v 5 en 6; Ps. 1050 v 3; Ps. 145 v 6

audio Ds. A.C. Rijken 2017-11-19 1 ''De Samaritaanse vrouw.''

Schriftlezing: Johannes 4 v 1 - 30 / Tekst: Johannes 4 v 20 - 24 / Zingen: Ps. 96 v 5 en 6; Ps. 25 v 2 en 7; Ps. 139 v 14; Ps. 48 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-11-15 3 ''Het Hogepriesterschap van Christus.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Hebreeën 5 / Tekst: Hebreeën 5 v 6 / Zingen: Ps. 40 v 3 en 4; Ps. 61 v 4, 5 en 6; Ps. 32 v 3; Ps. 133 v 1

Go to top