Map Predikaties 2017

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-11-12 2

Schriftlezing: Kolossensen 1 v 9 - 23 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 11 / Zingen: Ps. 5 v 1 en 12; Ps. 103 v 2 en 6; Ps. 76 v 13; Ps. 73 v 14

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-11-12 1 ''Wachter wat is er van de nacht.''

Schriftlezing: Jesaja 21 v 11 - 12 en Obadja 1 v 1 - 21 / Tekst: Jesaja 21 v 11 - 12 / Zingen: Ps. 121 v 1 en 2; Ps. 1 v 1, 2 en 3; Ps. 68 v 1 en 2

audio Ds. H. Lassche 2017-11-05 2 ''Mefiboseth.''

Schriftlezing: 2 Samuël 9 v 1 - 13 / Tekst: 2 Samuël 9 v 8 / Zingen: Ps. 103 v 1; Ps. 145 v 3; Ps. 146 v 5, 6, 7 en 8; Ps. 107 v 1; Ps. 22 v 16

audio Ds. H. Lassche 2017-11-05 1 ''Uit genade zalig.''

Schriftlezing: Hebreeën 11 v 1 - 16 / Tekst: Hebreeën 11 v 6 / Zingen: Ps. 9 v 9 en 10; Ps. 6 v 1; Ps. 27 v 3, 5 en 7; Ps. 5 v 11 en 12; Ps. 89 v 7


audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-11-01 3 ''De eeuwige dankdag van Gods Kerk.'' (Dankdag 2017)

Schriftlezing: Openbaring 7 / Tekst: Openbaring 7 v 9 - 17 / Zingen: Ps. 147 v 4 en 5; Ps. 66 v 7 en 8; Ps. 22 v 16; Ps. 89 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-11-01 1 ''Dankdag voor Maria en Martha.'' (Dankdag 2017)

Schriftlezing: Lukas 10 v 38 - 42 en Johannes 11 v 19 - 27 / Tekst: Lukas 10 v 38 - 42 / Zingen: Ps. 100 v 1 en 2; Ps. 73 v 13 en 14; Ps. 16 v 3; Ps. 16 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-10-29 2 ''De voorzienigheid Gods, God de Heere regeert.''

Schriftlezing: Genesis 22 v 1 - 19 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 10 / Zingen: Ps. 20 v 1; Ps. 99 v 1 en 2; PS. 145 v 5; Ps. 17 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-10-29 1 ''De kern der Reformatie.''

Schriftlezing: Efeze 2 / Tekst: Efeze 2 v 8 / Zingen: Ps. 77 v 7 en 8; Ps.116 v 1, 2, 3 en 7; Ps. 89 v 7; Ps. 89 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2017-10-22 2 ''Asafs deel, God is mijn deel in eeuwigheid.''

Schriftlezing: Psalm 73 / Tekst: Psalm 73 v 26 / Zingen: Ps. 119 v 29; Ps. 116 v 4 en 5; Ps. 43 v 3; Ps. 73 v 13

audio Ds. W.J. Teunissen 2017-10-22 1 ''Het leven van Noach na de zondvloed.''

Schriftlezing: Genesis 9 v 18 - 29 / Tekst: Genesis 9 v 24 - 29 / Zingen: Ps. 37 v 11; Ps. 67 v 1 en 2; PS. 90 v 3; Ps. 89 v 19

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-10-15 2 ''Wat bedoelen wij, wat geloven wij?''

Schriftlezing: Psalm 33 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 9 / Zingen: Ps. 33 v 5 en 7; Ps. 104 v 14 en 15; Ps. 93 v 4; Ps. 25 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-10-15 1 ''De noodzaak van hernieuwde of voortgaande reformatie.''

Schriftlezing: Nehemia 9 v 1 - 9 + 23 - 38 / Tekst: Nehemia 9 v 31 / Zingen: Ps. 79 v 4 en 7; PS. 106 v 4, 22 en 23; Ps. 106 v 24; Ps. 102 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-10-11 3 ''Melchizedek'' (Bijbellezing 2)

Schriftlezing: Psalm 110 en Mattheüs 22 v 41 - 46 / Tekst: Psalm 110 v 4 / Zingen: Ps. 122 v 1 en 3; PS. 110 v 1, 2, 3, 4 en 5; PS. 110 v 6 en 7; Ps. 89 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-10-08 2 ''De drieëenheid.''

Schriftleizng: 1 Johannes 5 v 1 - 13 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 8 / Zingen: Ps. 109 v 1; Ps. 139 v 1 en 4; Ps. 139 v 14; Ps. 89 v 6 en 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-10-08 1 ''De eerste vijf zegels geopend,en drieërlei gezicht.''

Schriftlezing: Openbaring 6 / Tekst: Openbaring 6 v 1 - 11 / Zingen: Ps. 45 v 2 en 3; Ps. 2 v 4, 5 en 6; Ps. 145 v 6; PS. 68 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-10-01 2 ''Een waar geloof,de noodzaak en de aard ervan.''

Schriftlezing: Romeinen 10 v 1 - 17 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 7 / Zingen: Psalm 62:1 en 5; Psalm 27:3 en 7; Psalm 34:5; Psalm 52:7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-10-01 1 ''Nachtelijk onderwijs voor Nicodemus.''

Schriftlezing: Johannes 3 v 1 - 21 / Tekst: Johannes 3 v 3 - 16 / Zingen: Psalm 139:1; Psalm 119:47 en 65; Psalm 2:6 en 7; Psalm 118:10

audio Ds. A.C. Rijken 2017-09-24 2 ''En er was geen geest meer in haar.''

Schriftlezing: Hooglied 5 / Tekst: 1 Koningen 10 v 5b / Zingen: Ps. 45 v 1 en 2; Ps. 40 v 3 en 5; Ps. 25 v 7; PS. 145 v 2

audio Ds. A.C. Rijken 2017-09-24 1 ''De koningin van Scheba.''

Schriftlezing: 1 Koningen 10 v 1 - 13 / Tekst: 1 Koningen 10 v 1 - 3 / Zingen: Ps. 72 v 1; Ps .145 v 5 en 6; PS. 27 v 3; PS. 86 v 5

Go to top