Map Predikaties 2015

Documenten

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-04-05 2 ''De bede van de Emmaüsgangers.'' (1e Paasdag)

Downloaden (mp3, 30.19 MB)

2015-04-05 2 Ds. W.J. Teunissen(Lukas24v13-35Tv29a)De bede van de Emmaüsgangers(1ePaasdagDoopdienst).mp3

Schriftlezing: Lukas 24 v 13 - 35 / Tekst: Lukas 24 v 29a / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 119 v 65 en 84; Ps. 147 v 10; Ps. 25 v 2

audio Ds. W. J. Teunissen 2015-04-05 1 ''Een ontmoeting.''(1e Paasdag)

Downloaden (mp3, 32.81 MB)

2015-04-05 1 Ds. W. J. Teunissen(Mattheüs28v1-10Tv9a)Een ontmoeting(1ePaasdag).mp3

Schriftlezing: Mattheüs 28 v 1 - 10 / Tekst: Mattheüs 28 v 9a / Zingen: Ps. 16 v 6; Ps. 63 v 1 en 2; Ps. 119 v 67; Ps. 118 v 11

audio Ds. W.J. Teunissen2015-04-03 3 7e Kruiswoord,Vader in Uw handen beveel Ik mijn geest(Goede Vrijdag)

Downloaden (mp3, 31.57 MB)

2015-04-03 3 Ds. W.J. Teunissen(Lukas23v44-56Tv46m)7e Kruiswoord, Vader in Uw handen beveel Ik mijn geestGoede Vrijdag).mp3

Schriftlezing: Lukas 23 v 44 - 56 / Tekst: Lukas 23 v 46m / Zingen: Ps. 91 v 1; Ps. 31 v 1 en 4; Ps. 16 v 3 en 5; Ps. 17 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-04-03 1 ''6e Kruiswoord, Het is volbracht.'' (Goede Vrijdag)

Downloaden (mp3, 33.46 MB)

2015-04-03 1 Ds. W.J. Teunissen(Johannes1917-30Tv30m)6e Kruiswoord, Het is volbracht (Goede Vrijdag).mp3

Schriftlezing: Johannes 19 v 17 - 30 / Tekst: Johannes 19 v 30m / Zingen: Ps. 40 v 4; Ps. 103 v 8 en 9; Ps. 97 v 7; PS. 138 v 4

audio Dhr. J vd Beek 2015-03-29 2 Het laatste wonder aan het kruis.''

Downloaden (mp3, 34.70 MB)

2015-03-29 2 Dhr. J vd Beek(Lukas23v26-42Tv39-43) Het laatste wonder aan het kruis.mp3

Schriftlezing: Lukas 23 v 26 - 42 / Tekst: Lukas 39 - 43 / Zingen: Ps. 51 v 1 en 2; Ps. 22 v2 en 3; Ps. 32 v 1; Ps. 14 en 16

audio Dhr. E. v Baren 2015-03-29 1 ''Intocht in Jeruzalem.''

Downloaden (mp3, 31.11 MB)

2015-03-29 1 Dhr. E v Baren(Lukas19v29-42Tvidem)Intocht in Jeruzalem.mp3

Schriftlezing: Lukas 19 v 29 - 42 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 111 v 1; Ps. 141 v 1 en 2; Ps. 45 v 1 en 4; Ps. 118 v 11; Ps. 118 v 14

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-03-25 3 ''De muren en de poorten van het nieuwe Jeruzalem.'' (Bijbelezing)

Downloaden (mp3, 33.91 MB)

2015-03-25 3 Ds. W.J. Teunissen(Openbaring21v1-14Tv11-14)De muren en de poorten van het nieuwe Jeruzalem(BBL).mp3

Schriftlezing: Openbaring 21 v 1 - 14 / Tekst: Openbaring 21 v 11 - 14 / Zingen: Ps. 100 v 3 en 4; PS. 48 v 3 en 4; Ps. 118 v 10; Ps. 122 v 2

audio Ds. W. J. Teunissen 2015-03-22 2 ''De Lelie te midden van de doornen.'' (NabetrHA)

Downloaden (mp3, 30.78 MB)

2015-03-22 2 Ds. W.J. Teunissen(Hooglied2v1-2enMattheüs27v11-31Tv29a)DeLelie te midden van de doornen.mp3(NabetrHA).mp3

Schriftlezing: Hooglied 2 v 1 - 2 en Mattheüs 27 v 11 - 31 / Tekst: Mattheüs 27 v 29a / Zingen: Ps. 130 v 1; Ps. 22 v 4 en 6; Ps. 30 v 8;Ps. 89 v 8

audio Ds. W. J. Teunissen 2015-03-22 1 ''De Herder voor de schapen.'' (BedHA)

Downloaden (mp3, 24.48 MB)

2015-03-22 1 Ds. W. J. Teunissen(Jesaja53Tv6)De Herder voor de schapen(BedHA).mp3

Schriftlezing: Jesaja 53 / Tekst: Jesaja 53 v 6 / Zingen: Ps. 118 v 11; Ps. 65 v 2 en 3; Ps. 79 v 7; Ps. 119 v 88

audio Ds.B. Reinders 2015-03-15 2 ''De lijdende Christus vergeleken bij een Worm en geen Man.''

Downloaden (mp3, 34.94 MB)

2015-03-15 2 Ds.B. Reinders(Psalm22v1-23Tv7a)De lijdende Christus vergeleken bij een Worm en geen Man.mp3

Schriftlezing: Psalm 22 v 1 - 23 / Tekst: Psalm 22 v 7a / Zingen: Ps. 89 v 17; Ps. 22 v 2, 3 en 4; Ps. 69 v 6; Ps. 73 v 13

audio Ds. B. Reinders 2015-03-15 1 ''Voorbereiding op het Pascha.'' (Voorbereiding HA)

Downloaden (mp3, 33.89 MB)

2015-03-15 1 Ds. B. Reinders(Exodus12v1-28Tv5-7)Voorbereiding op het Pascha.mp3

Schriftlezing: Exodus 12 v 1 - 28 / Tekst: Exodus 12 v 5 - 7 / Zingen: Ps. 135 v 1 en 5; Ps. 51 v 4 en 8; Ps. 85 v 1; Ps. 66 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-03-11 2 ''Een gelukkig volk welks God de Heere is.'' (Biddag)

Downloaden (mp3, 32.26 MB)

2015-03-11 2 Ds. W.J. Teunissen(Psalm144Tv15b)Een gelukkig volk welks God de Heere is(Biddag).mp3

Schriftlezing: Psalm 144 / Tekst: Psalm 144 v 15b / Zingen: Ps. 84 v 6; Ps. 144 v 1, 2 en 7;Ps. 89 v 1; Ps. 42 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-03-11 1 ''De eis des gebeds.'' (Biddag)

Downloaden (mp3, 35.57 MB)

2015-03-11 1 Ds. W.J. Teunissen(Mattheüs7v1-12Tv7 De eis des gebeds(Biddag).mp3

Schriftlezing: Mattheüs 7 v 1 - 12 / Tekst: Mattheus 7 v 7 / Zingen: Ps. 104 v 14; Ps. 145 v 5 en 6; Ps. 81 v 12; Ps. 27 v 5

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-03-08 2 ''Het 3e gebod.''

Downloaden (mp3, 32.98 MB)

2015-03-08 2 Ds. W.J. Teunissen(Psalm50TvHCz36)Het 3e gebod.mp3

Schriftlezing: Psalm 50 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 36 / Zingen: Ps. 55 v 1 en 11; Ps. 50 v 6 en 9; Ps. 148 v 5; Tien Geboden v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-03-08 1 ''De boodschap van de huisvrouw van Pilatus.''

Downloaden (mp3, 35.21 MB)

2015-03-08 1 Ds. W.J. Teunissen(Mattheüs27v1-26Tv19)De boodschap van de huisvrouw van Pilatus.mp3

Schriftlezing: Mattheüs 27 v 1 - 26 / Tekst: Mattheüs 27 v 19 / Zingen: Ps. 119 v 69; Ps. 72 v 1 en 2; Ps. 2 v 6; Ps. 89 v 20

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-03-01 2 ''Het 2e gebod van de wet des Heeren.''

Downloaden (mp3, 33.66 MB)

2015-03-01 2 Ds. W.J. Teunissen(Exodus32TvHCz35)Het 2e gebod van de wet des Heeren.mp3

Schriftlezing: Exodus 32 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 35 / Zingen: Ps. 106 v 5 en 11; Tien Geboden v 1, 2 en 3; Ps. 119 v 65; Ps. 90 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-03-01 1 ''De Heere Jezus voor Annas geleid.''

Downloaden (mp3, 32.23 MB)

2015-03-01 1 Ds. W.J. Teunissen(Johannes18v1-24Tv12en13)De Heere Jezus voor Annas geleid.mp3

Schriftlezing: Johannes 18 v 1 - 24 / Tekst: Johannes 18 v 12 en 13 / Zingen: Ps. 4 v 1; Ps. 54 v 1 en 2; Ps. 25 v 3; Ps. 126 v 3

audio Ds. M. Sligtenhorst 2015-02-22 2 ''Sterven om te erven.''

Downloaden (mp3, 34.17 MB)

2015-02-22 2 Ds. M. Sligtenhorst (Johannes12v20-33Tv25-26 en Gelaten2v19-21)Sterven om te erven.mp3

Schriftlezing: Johannes 12 v 20 - 33 en Gelaten 2 v 19 - 21 / Tekst: Johannes 12 v 25 - 26 / Zingen: Ps. 99 v 2; Ps. 99 v 6; Ps. 31 v 5 en 6; Ps. 62 v 5 en 8; Ps. 9 v 9

audio Ds. M. Sligtenhorst 2015-02-22 1 ''Het tarwegraan.''

Downloaden (mp3, 31.49 MB)

2015-02-22 1 Ds. M. Sligtenhorst (Johannes12v20-33Tv24)Het tarwegraan.mp3

Schriftlezing: Johannes 12 v 20 - 33 / Tekst: Johannes 12 v 24 / Zingen: Ps. 103 v 8; Ps. 40 v 5; Ps. 118 v 10 en 13; Ps. 43 v 4; Ps. 22 v 16

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-02-18 3 ''De vrouw de Lams.'' (Bijbellezing)

Downloaden (mp3, 34.63 MB)

2015-02-18 3 Ds. W.J. Teunissen(Openbaring21v9-21Tv9en10)De vrouw de Lams.mp3

Schriftlezing: Openbaring 21 v 9 - 21 / Tekst: Openbaring 21 v 9 en 10 / Zingen: Ps. 147 v 1; Ps. 45 v 5 en 7; Ps. 16 v 6; Ps. 4 v 4

Go to top