Map Predikaties 2008

Documenten

audio Ds.K. Veldman 2008-12-31 3 "De laatste gang van Mozes."

Downloaden (mp3, 29.66 MB)

2008-12-31_3_Ds.K._Veldman_(Deut._34).mp3

Schriftlezing: Deuteronomium 34 / Tekst: Deuteronomium 34 : 4 - 6

audio Ds. K. Veldman2008-12-28 2 (HC z. 32) "Goede werken!!"

Downloaden (mp3, 26.35 MB)

2008-12-28_2_Ds._K._Veldman_(HC_z._32).mp3

Schriftlezing: Romeinen 6 / Tekst: Heid. Cat. zondag 32 vr en atw 86 en 87

audio Ds. K. Veldman 2008-12-28 1 "De haat van koning Herodes tegen de geboren Koning der Joden."

Downloaden (mp3, 29.08 MB)

2008-12-28_1_Ds._K._Veldman_(Matth._2).mp3

Schriftlezing: Mattheüs 2 / Tekst: Mattheüs 2 : 13

audio Ds. K. Veldman 2008-08-17 2 (HC zondag 21 vr en antw 55 en 56)

Downloaden (mp3, 28.57 MB)

2008-08-17 2 Ds. K. Veldman (HC zondag 21 vr en antw 55 en 56).mp3

Schriftlezing: Psalm 116

audio Ds. K. Veldman 2008-08-17 1 "Het gebod der liefde, een oud en nieuw gebod."

Downloaden (mp3, 30.84 MB)

2008-08-17 1 Ds. K. Veldman (1 Joh. 2).mp3

Schriflezing: 1 Johannus 2 : 1 - 11

audio Kerstmiddag met de kinderen 2008-12-26 2

Downloaden (mp3, 24.33 MB)

2008-12-26 2 kerstmiddag met de kinderen.mp3

audio Ds. K. Veldman 2008-12-26 1 "En ziet er was een mens te Jeruzalem."

Downloaden (mp3, 27.60 MB)

2008-12-26 1 Ds. K. Veldman (Lukas 2 v 25 - 38).mp3

Schriftlezing: Lukas 2 : 25 - 38 / Tekst: Lukas 2 : 25

audio Ds. K. Veldman 2008-12-25 2 "De doop in plaats van de besnijdenis

Downloaden (mp3, 34.41 MB)

2008-12-25_2_Ds._K._Veldman_(Lukas_2_v_21_-_24)_bed._H._Doop.mp3

Schriftlezing: Lukas 2 : 21 - 24 / Tekst: Lukas 2 : 21

audio Ds. K. Veldman 2008-12-25 1 "En zij legde Hem neder in de kribbe...., ziet het Lam Gods..."

Downloaden (mp3, 29.62 MB)

2008-12-25 1 Ds. K. Veldman (lukas 2 v 1 - 7).mp3

Schriftlezing: Lukas 2 :v 1 - 7 / Tekst: Lukas 2 : 7b

audio Ds. K. Veldman 2008-12-17 3 Bijbellezing "David bewijst Absalom genade zonder recht."

Downloaden (mp3, 29.68 MB)

2008-12-17 3 Ds. K. Veldman Bijbellezing (2 Sam 14).mp3

Schriftlezing: 2 Samuël 14

audio Eerw. Hr. J. v.d. Beek 2008-12-21 3 "Gods belofte van het komende Licht."

Downloaden (mp3, 28.86 MB)

2008-12-21 3 Eerw. Hr. J. v.d. Beek (Jesaja 9).mp3

Schriftlezing: Jesaja 9 / Tekst: Jesaja 9 : 1 en 3

audio Ds. J.D. Heikamp 2008-12-21 1 "De voorloper van de Messias."

Downloaden (mp3, 28.33 MB)

2008-12-21 1 Ds. J.D. Heikamp (Mal. 3).mp3

Schriftlezing: Maleachi 3 / Maleachi 3 : 1

audio Ds. J.C. den Ouden 2008-12-14 1 "De moederbelofte."

Downloaden (mp3, 28.41 MB)

2008-12-14 1 Ds. J.C. den Ouden(Gen 3).mp3

Schriftlezing: Genesis 3 : 1 - 20 / Tekst: Genesis 3 : 15

audio Ds. K. Veldman 2008-12-07 2

Downloaden (mp3, 28.69 MB)

2008-12-07 2 Ds. K. Veldman (HC z. 31).mp3

Schriftlezing: Mattheüs 16 : 13 - 28 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 31

audio Ds. K. Veldman 2008-12-07 1 "Want en Kind is ons geboren....."

Downloaden (mp3, 30.04 MB)

2008-12-07 1 Ds. K. Veldman (Jesaja 9)(Tv6).mp3

Schriftlezing: Jesaja 9 / Tekst: Jesaja 9 : 6

audio Ds. K. Veldman 2008-11-30 2 (HC.Z.30)

Downloaden (mp3, 31.95 MB)

2008-11-30 2 Ds. K. Veldman (HC.Z.30).mp3

Schriftlezing: Hebreeën 10 : 1 - 18  /  Heidelbergse Catachismis zondag 30

audio Ds. K. Veldman 2008-11-30 1 "Maria's belijdenis, Maria's gebed."

Downloaden (mp3, 31.28 MB)

2008-11-30 1 Ds. K. Veldman (Lukas 1 v 26 - 56).mp3

Schriftlezing: Lukas 1 : 26 - 56  /  Tekst: Lukas 1 : 38

audio Ds. K. Veldman 2008-11-23 2 (HC Z 29)

Downloaden (mp3, 28.00 MB)

2008-11-23 2 Ds. K. Veldman(HC Z 29).mp3

Schriftlezing: Johannes 6 : 22 - 59 / Heidelbergse Catechismus: Zondag 29

audio Ds. K. Veldman 2008-11-23 1 "Elizabeth."

Downloaden (mp3, 30.29 MB)

2008-11-23 1 Ds. K. Veldman (Lukas 1 v 1-25).mp3

Schriftlezing: Lukas 1 : 1 - 25 / Tekst: Lukas 1 : 25

audio Ds. K. Veldman 2008-11-19 3 (Bijbellezing)

Downloaden (mp3, 26.67 MB)

2008-11-19 3 Ds. K. Veldman (Bijbellezing) 4.mp3

Schriftlezing: 2 Samuël 13 : 22 - 39  "Een vader als rechter die het recht niet handhaafde. Een vader als vader die het recht handhaafde."
Go to top