Map Predikaties 2019

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-01-20 1 ''De verzoeking van Jezus.''

Schriftlezing: Mattheüs 4 v 1 - 11 en Hebreeën 4 v 11 - 16 / Tekst: Mattheüs 4 v 1 en 11 / Zingen: Ps. 8 v 1; Ps. 124 v 1, 2 en 3; Ps. 46 v 5; Ps. 68 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-01-16 1 ''De trouw des Heeren en de ontrouw van Simson.''(BBL)

Schriftlezing: Richteren 16 / Tekst: Richteren 16 v 4 / Zingen: Ps. 119 v 1 en 5; Gebed des Heeren v 3, 7 en 8; Ps. 17 v 3; Ps. 1 v 1 en 2

audio Ds. IJ. R. Bijl 2019-01-13 2 ''Onze goede werken schieten tekort.''

Schriftlezing: Jesaja 64 v 1 - 12 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 24 Vr. en Antw. 62 / Zingen: Ps. 146 v 3 en 6; Ps. 19 v 4, 5 en 6; Ps.86 v 6; Ps. 89 v 8

audio Ds. IJ. R. Bijl 2019-01-13 1 ''Johannes doopt Jezus.''

Schriftlezing: Mattheüs 3 v 1 - 17 / Tekst: Mattheüs 3 v 13 - 17 / Zingen: Ps. 55 v 1; Ps. 110 v 2, 4, 5 en 7; Ps. 20 v 1; Ps. 116 v 2, 3 en 5

audio Ds. B. Reinders 2019-01-06 2 ''Het heilgeheim.''

Schriftlezing: Lukas 10 v 1 - 24 / Tekst: Lukas 10 v 21 / Zingen: Ps. 25 v 7; Ps. 19 v 5 en 7; Ps. 103 v 7; Ps. 89 v 8

audio Ds. B. Reinders 2019-01-06 1 ''De droefheid van Rachel.''

Schriftlezing: Mattheüs 2 / Tekst: Mattheüs 2 v 17 en 18 / Zingen: Ps. 36 v 3; Ps. 102 v 1, 2 en 5; Ps. 139 v 14; Ps. 119 v 62 

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-01-01 1 ''De priesterlijke zegen.'' (Nieuwjaarsdag)

Schriftlezing: Numeri 6 v 22 - 27 en Deuteronomium 28 v 1 - 15 / Tekst: Numeri 6 v 22 - 26 / Zingen: Ps. 67 v 1; Ps. 20 v 1, 2 en 3; Ps. 27 v 5; Ps. 119 v 76

Go to top