Map Predikaties 2019

audio Ds. IJ. R. Bijl 2019-11-06 1 ''Dankdag bij de ruïnes van Jeruzalem.'' (Dankdag)

Schriftlezing: Klaagliederen 3 / Tekst: Klaagliederen 3 v 21 - 24 / Zingen: Ps. 147 v 4 en 6; Ps. 16 v 3 en 5; Ps. 119 v 41; Ps. 73 v 13

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-11-03 ''Zonder heiligmaking zal niemand God zien.''

Schriftlezing: Jeremia 31 v 31 - 40 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 32 Vr. en Antw. 86 / Zingen: Ps. 103 v 6 en 11; Ps. 119 v 1 en 2; Ps. 66 v 10; Ps. 138 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-11-03 ''De verlossing van Juda uit de ballingschap.''

Schriftlezing: Jeremia 31 v 1 - 20 / Tekst: Jeremia 31 v 7 - 9 / Zingen: Ps. 103 v 1 en 3; Ps. 126 v 1 en 3; Ps. 17 v 3; Ps. 22 v 16

audio Ds. K. van Olst 2019-10-27 2 ''De eeuwige bruiloft.''

Schriftlezing: Openbaring 19 / Tekst: Openbaring 19 v 9a / Zingen: Ps. 138 v 3; Ps. 45 v 6 en 7; Ps. 43 v 3; Ps. 36 v 2

audio Ds. K. van Olst 2019-10-27 1 ''De uitwerking van de prediking van Jona.''

Schriftlezing: Jona 3 / Tekst: Jona 3 v 5 - 10 / Zingen: Ps. 2 v 6 en 7; Ps. 86 v 3 en 6; Ps. 46 v 3; Ps. 17 v 3

audio Ds. IJ R. Bijl 2019-10-20 2 ''De sleutelen van het hemelrijk.''

Schriftlezing: Ezechël 3 v 16 - 21 / Johannes 20 v 19 - 23 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 31 Vr. en Antw. 83 en 84 / Zingen: Bedezang voor de predikatie; Ps. 75 v 2 en 6; Ps. 15 v 1 en 2; Ps. 24 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-10-20 1 Predikatie over Hosea.

Schriftlezing: Hosea 1 / Tekst: Hosea 1 v 10 / Zingen: Ps. 85 v 2 en 3; Ps. 6 v 2, 3 en 4; Ps. 103 v 9; Ps. 73 v 14

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-10-16 3 ''Reformatieherdenking in de gevangenis van Rome.''(BBL)

Schriftlezing: Filippensen 1 / Tekst: Filippensen 1 v 27 - 29 / Zingen: Ps. 73 v 2 en 9; Ps. 91 v 1, 7 en 9; Ps. 131 v 3 en 4; Ps. 126 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-10-13 2 (Doopdienst)

Schriftlezing: Jesaja 1 v 1- 9 / Tekst: Jesaja 1 v 9 / Zingen: Ps. 48 v 1; Ps. 102 v 10, 12 en 16; Ps. 124 v 1; Ps. 22 v 15 en 16

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-10-13 1 ''De vruchten van Paulus gevangenschap.''

Schriftlezing: Filipensen 1 / Tekst: Filipensen 1 v 12 en 25 / Zingen: Ps. 125 v 1 en 2; Ps. 34 v 5 en 9; Ps. 126 v 3. Ps. 89 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-10-06 2 ''De roeping van Samuël.''

Schriftlezing: 1 Samuël 3 / Tekst: 1 Samuël 3 v 10b / Zingen: Ps. 100 v 3 en 4; Ps. 78 v 2, 3 en 4; Ps. 99 v 5; Ps. 62 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-10-06 1 ''Paulus' dankzegging en voorbede voor de gemeente van Filippi''

Schriftlezing: Fillippensen 1 / Tekst: Filippensen 1 v 1 - 4 / Zingen: Ps. 38 v 6 en 15; Ps. 138 v 3 en 4; Ps. 80 v 11; Ps. 52 v 7

audio Ds. H. Roelofsen 2019-09-29 2 ''Jezus is een Heere van de sabbat.''

Schriftlezing: Markus 2 v 23 - Markus 3 v 6 / Tekst: Markus 3 v 4 en 5 / Zingen: Ps. 118 v 12; Ps. 28 v 4 en 6; Ps. 21 v 11 en 13; Ps. 122 v 3

audio Ds. H. Roelofsen 2019-09-29 1 ''Het goede werk Gods in het leven van de Filippensen.''

Schriftlezing: Filippensen 1 v 1 - 11 / Tekst: Filippensen 1 v 6 / Zingen: Ps. 68 v 14; Ps. 111 v 2 en 5; Ps. 57 v 2; Ps. 138 v 4

audio Ds. IJ.R Bijl2019-09-22 2 Drieërlei woord van de Opperste Wijsheid ter afsluiting van Zijn feestmaal

Schriftlezing: Spreuken 9 / Tekst: Spreuken 9 v 6, 10 en 11 / Zingen: Ps. 21 v 4 en 5; Ps. 1 v 1 en 4; Ps. 103 v 6; Ps. 89 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-09-22 1 ''De nodiging voor het feestmaal van de Opperste Wijsheid.'' (BedHA)

Schriftlezing: Spreuken 9 / Tekst: Spreuken 9 v 4 en 5; Zingen: Ps. 146 v 4 en 6; Ps. 65 v 2; Ps. 138 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-09-18 3 ''De enige Troost.''(BBL)

Schriftlezing: Jesaja 40 v 1 - 11 / Tekst: Jesaja 40 v 1 en 2 / Zingen: Ps. 130 v 2; Ps. 145 v 2, 5 en 6; Ps. 89 v 9; Ps. 86 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-09-15 2 ''Het opzicht en de tucht rondom het Heilig Avondmaal.''

Schriftlezing: Jozua 7 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 30 Vr. en Antw. 82 / Zingen: Ps. 27 v 7; Ps. 24 v 2 en 3; Ps. 1 v 4; Ps. 139 v 14

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-09-15 1 ''Het feestmaal van de Opperste Wijsheid.'' (VoorbHA)

Schriftlezing: Spreuken 9 / Tekst: Spreuken 9 v 1 - 4 / Zingen: Ps. 103 v 8; Ps. 32 v 1; PS. 51 v 3; Ps. 51 v 4

audio Ds. D.C. Flapper 2019-09-11 3 ''Staat dan met de gehele wapenrusting Gods.'' (ouvSGP)

Schriftlezing: Efeze 6 v 10 - 24 / Tekst: Efeze 6 v 18 / Zingen: Ps. 60 v 7; Ps. 3 v 1 en 4; Ps. 5 v 5 en 7; Ps. 30 v 1

Go to top