Map Predikaties 2021

audio Kand. M.S. Roos 2021-03-28 2

Schriftlezing: Lukas 23 v 33 / Tekst: Lukas 23 v 49 / Zingen: Ps. 69 v 3; Ps. 56 v 1

audio Ds. D. Zoet 2021-03-28 1 ''Het sterfhuis van Christus is tevens erfhuis.''

Schriftlezing: Markus 15 v 16 - 25 / Tekst: MArkus 15 v 24 / Zingen: Ps. 22 v 9; Ps. 45 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-21 2 ''De wet Gods.''

Schriftlezing: Galaten 3 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 2 / Zingen: Ps. 19 v 4; Ps. 119 v 69

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-21 1 ''Het drievoudig ambt van Christus ter discussie gesteld en door Hemzelf bevestigd.''

Schriftlezing: Lukas 22 v 63 - 71 / Tekst: Lukas 22 v 69 / Zingen: Ps. 22 v 6; Ps. 69 v 14

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-17 3 ''De zevende bazuin.''(Bijbellezing)

Schriftlezing: Openbaring 11 / Tekst: Openbaring 11 v 15 - 19 / Zingen: Ps. 2 v 1; Ps. 2 v 5 en 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-14 2 ''Hoeveel stukken zijn u nodig te weten.''

Schriftlezing: Romeinen 3 v 9 - 31 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 1 Vr. en Antw. 2 / Zingen: Ps. 130 v 1; Ps. 130 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-14 1 ''De trouwe zorg van de Herder voor zijn schapen.''

Schriftlezing: Psalm 23 / Tekst: Psalm 23 v 6 / Zingen: Ps. 79 v 4 en 7; Ps. 23 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-10 3 ''De herderlijke troost en de herderlijke maaltijd.'' (Biddag)

Schriftlezing: Psalm 23 en Ezechiël 34 v 20 - 31 / Tekst: Psalm 23 v 4 en 5 / Zingen: Ps. 36 v 2; Ps. 23 v 2

audio Ds. J. den Boer 2021-03-10 2 ''Een tweeledig gebed.'' (Biddag)

Schriftlezing: Mattheüs 26 v 36 - 46 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 22 v 10; Ps. 40 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-10 1 ''De Heere is mijn Herder.'' (Biddag)

Schriftlezing: Psalm 23 / Tekst: Psalm 23 v 1 - 3 /Zingen: Ps. 100 v 1 en 2; Ps. 23 v 1

audio Ds. G.J. Blankers 2021-03-07 2 ''De steen door de bouwlieden verworpen, is geworden tot een hoofd des hoeks.''

Schriftlezing: Mattheus 21 v 33 - 46 / Tekst: Mattheüs 21 v 42 / Zingen: Ps. 118 v 11; Ps. 36 v 3

audio Ds. G.J. Blankers 2021-03-07 1 ''Vragen aan Jezus.''

Schriftlezing: Mattheüs 21 v 23 - 32 / Tekst: Mattheüs 21 v 23 / Zingen: Ps. 81 v 15; Ps. 73 v 14

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-02-28 2 ''Wat is uw enige troost......''

Schriftlezing: Johannes 14 v 15 - 31 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 1 / Zingen: Ps.27 v 7; Ps. 62 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-02-28 1 ''De verzoening door Christus.''

Schriftlezing: 2 Korinthe 5 v 1 - 21 / Tekst: 2 Korinthe 5 v 21 / Zingen: Ps. 22 v 1; Ps. 130 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-02-21 3 ''Een vermaning om te waken.''

Schriftlezing: Openbaring 3 v 1 - 6 en Mattheüs 25 v 1 - 13 / Tekst: Mattheüs 25 v 13 / Zingen: Ps. 16 v 3; Ps. 23 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-02-21 2 ''De nodiging tot de bruiloft.'' (doopdienst)

Schriftlezing: Mattheüs 25 v 1 - 13 / Tekst: Mattheüs 25 v 6 en 7 / Zingen: Ps. 119 v 5; Ps. 119 v 53

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-02-21 1 ''De Heere Jezus spreekt over het Koninkrijk der hemelen.''

Schriftlezing: Matthéüs 25 v 1 - 13 / Tekst: Mattheüs 25 v 1 / Zingen: Ps. 103 v 1; Ps. 103 v 7

audio Ds. IJ. R. Bijl 2021-02-17 3 ''De toekomst van de kerk.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Openbaring 11 / Tekst: Openbaring 11 v 1 - 14 / Zingen: Ps. 80 v 1; Ps. 33 v 10

audio Ds. H. Zweistra 2021-02-14 2 ''Een profetische schildering van het geestelijk karakter van de laatste dagen.''

Schriftlezing: 2 Timotheüs 3 v 1 - 9 Tekst: 2 Timotheüs 3 v 1 en 5 / Zingen: Ps. 139 v 12; Ps. 73 v 14

audio Ds. H. Zweistra 2021-02-14 1 ''De zalving in Bethanië.''

Schriftlezing: Mattheüs 26 v 1 - 16 / Tekst: Mattheüs 26 v 13 / Zingen: Ps. 138 v 1; Ps. 145 v 3

Go to top