Map Predikaties 2021

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-07 2 ''De wonderlijke mens wording van Jezus.''

Schriftlezing: Jesaja 9 v 1 - 6 en Jesaja 11 v 1 - 10 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z14 / Zingen: Ps. 113 v 1; Lofzang van Zacharias v 1 en 5; Ps. 57 v 2; Ps. 89 v 15

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-07 1 ''Hizkia's leven verlengt.''

Schriftlezing: 2 Koningen 20 v 1 - 11 / Jesaja 38 v 9 - 22 / Tekst: 2 Koningen 20 v 1 - 6 / Zingen: Ps. 92 v 1; Ps. 42 v 1 en 2; Ps. 42 v 5; Ps. 30 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-03 3 ''Davids dankdag Psalm.'' (Dankdag)

Schriftlezing: Psalm 16 / Tekst: Psalm 16 v 5 en 6 / Zingen: Ps. 145 v 3 en 5; Ps. 16 v 1, 3 en 4; Ps. 16 v 6; Ps. 22 v 16

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-03 1 Dankdag voor gewas en arbeid.

Schriftlezing: 2 Kronieken 29 / Tekst: 2 Kronieken 29 v 27 / Zingen: Ps.66 v 1 en 7; Ps. 32 v 3 en 4; Ps. 136 v 1 en 25; Ps. 87 v 5

audio Ds. K. Van Olst 2021-10-31 2 ''De gelijkenis van het zaad en de zaaier.''

Schriftllezing: Mattheüs 13 v 1 - 23 / Tekst: Mattheus 13 v 18 - 23 / Zingen: Ps. 139 v 1 en 14; Ps. 119 v 6 en 19; Ps. 52 v 7

audio Ds. K. Van Olst 2021-10-31 1

Schriftlezing: Genesis 14 / Tekst: Genesis 14 v 12 - 14 / Zingen: Ps. 89 v 13 en 14; Ps. 124 v 1 en 4; Ps. 147 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-27 3 ''Het beest uit de aarde.'' (BBL)

Schriftlezing: Openbaring 13 en Ezechiël 9 v 1 - 6 / Tekst: Openbaring 13 v 11 / Zingen: Ps. 35 v 1 en 13; Ps. 46 v 1 en 3; PS. 46 v 4; Ps. 17 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-24 2 ''Gods enig geboren Zoon onzen Heere.''

Schriftlezing: Efeze 1 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 13 / Zingen: Ps. 94 v 1 en 2; Ps. 110 v 1, 2, 3 en 5; Ps. 45 v 6; Ps. 72 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-24 1 ''De bekering van een moeder.'' (Doopdienst)

Schriftlezing: Genesis 29 v 13 - 35 / Tekst: Genesis 29 v 35 / Zingen: Ps. 45 v 8; Ps. 119 v 3, 5 en 7; Ps. 73 v 13; Ps. 102 v 16

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-17 2 ''De Heere zendt verlossing.''

Schriftlezing: 2 Koningen 19 v 1 - 37 / Tekst: 2 Koningen 19 v 34 / Zingen: Ps. 94 v 1 en 2; Ps. 110 v 1, 2, 3 en 5; Ps. 45 v 6; Ps. 72 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-17 1 ''De laatste aanval van Sanherib op Hizkia door de Heere zelf bedwongen.''

Schriftlezing: 2 Koningen 19 v 1 - 37 / Teskt: 2 Koningen 19 v 34 / Zingen Ps. 99 v 1 en 2; Ps. 76 v 1 en 2; Ps. 66 v 4; Ps. 43 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-10 2 ''Christus en de christenen.''

Schriftlezing: Hebreeën 10 v 1 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 12 / Zingen: Ps. 36 v 2 en 3; Ps. 2 v 4 en 6; Ps. 2 v 7; Ps. 132 v 10 en 11

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-10 1 ''Het zwaard des Geestes.''

Schriftlezing: Efeze 6 v 10 - 20 / Tekst: Efeze 6 v 17b / Zingen: Ps. 19 v 1 en 4; Ps. 45 v 2 en 3; Ps. 119 v 53 en 54; Ps. 56 v 6

audio Kand. G.J. Veldhuis 2021-10-03 2 ''Christus verbergt Zijn Kerk in God.''

Schriftlezing: Kolossenzen 3 v 1 - 13 / Tekst: Kolossenzen 3 v 2 en 3 / Zingen: Ps. 68 v 1; Ps. 118 v 8 en 4; Ps. 56 v 5; Ps. 73 v 14

audio Kand. G.J. Veldhuis 2021-10-03 ''De Heere oordeelt tot Zijn eer.''

Schriftlezing: 1 Koningen 18 v 36 - 46 en Jakobus 5 v 17 - 20 / Tekst: Jakobus 5 v 18 / Zingen: Ps. Ps. 85 v 3; Ps. 123 v 1 en 2; Ps. 68 v 40; Ps. 3 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-09-26 2 ''Jezus dat is Zaligmaker.''

Schriftlezing: Mattheüs 1 v 18 - 25 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z11 / Zingen: Ps. 65 v 1 en 2; Ps. 97 v 1 en 6; Ps. 145 v 2; Ps. 132 v 12

audio Ds. IJ. R. Bijl 2021-09-26 1 ''De aanval van Satan door middel van Sanherib op Hizkia en zijn volk.''

Schriflezing: 2 Koningen 18 v 17 t/m 2 Koningen 19 v 7 / Tekst: 2 Koningen 19 v 1 / Zingen: Ps. 81 v 1 en 7; Ps. 130 v 3 en 4; Ps. 2 v 6; Ps. 37 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-09-19 2 ''De Sunamitische vrouw.'' (Doopdienst)

Schriftlezing: 2 Koningen 4 v 8 - 37 / Tekst: 2 Koningen 4 v 30 / Zingen: Ps. 79 v 4 en 7; Ps. 77 v 7 en 8; Ps. 102 v 16; Ps. 135 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-09-19 1 ''Hizkia wordt door de Heere beproefd.''

Schriftlezing: 2 Koningen 18 v 13 - 16 en 2 Kronieken 32 v 1 - 8 / Tekst: 2 Koningen 8 v 13 - 16 / Zingen: Ps. 40 v 5 en 8; Ps. 11 v 2, 3 en 4; Ps. 48 v 6; Ps. 16 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-09-15 3 ''Het beest dat uit de zee opkomt.''(BBL)

Schriftlezing: Openbaring 13 / Tekst: Openbaring 13 v 1 - 10 / Zingen: Ps. 113 v 2 en 3; Ps. 35 v 1 en 4; Ps. 72 v 7; Ps. 99 v 1 en 2

Go to top