Map Predikaties 2017

Documenten

audio Dhr. Romkes 2017-03-29 2 ''Gods liefde jegens een ontrouw volk.''

Downloaden (mp3, 40.78 MB)

2017-03-29 2 Dhr. Romkes(Ezechiel 37v1-14TvEzechiel 37v12)Gods liefde jegens een ontrouw volk.mp3

Schriftlezing: Ezechiel 37 v 1 - 14 / Tekst: Ezechiel 37 v 12 / Zingen: Ps. 43 v 4 en 5; Ps. 73 v 12 en 13; PS. 137 v 1; Ps. 42 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-03-26 2 ''Hoe zal ik getroost zijn in leven en in sterven.''

Downloaden (mp3, 37.54 MB)

2017-03-26 2 Ds. IJ.R. Bijl(Johannes4v1-30TvHCz1vrantw2)Hoe zal ik getroost zijn in leven en in sterven.mp3

Schriftlezing: Johannes 4 v 1 - 30 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 1 vraag en antwoord 2 / Zingen: Ps. 144 v 2; Ps. 130 v 2, 3 en 4; Ps. 50 v 5 en 9; Ps. 52 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-03-26 1 ''Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.''

Downloaden (mp3, 35.56 MB)

2017-03-26 1 Ds. IJ.R. Bijl(Zacharia 13 v1-9 Mattheus 26v31-35 Tv Mattheus 26v31-32)Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.mp3

Schriftlezing: Zacharia 13 v 1 - 9 en Mattheüs 26 v 31 - 35 / Tekst: Mattheus 26 v 31 - 32 / Zingen: Ps. 30 v 1 en 2; Ps. 69 v 4 en 9; Ps. 23 v 2; Ps. 16 v 3 en 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-03-19 2 ''Het welbehagen Gods.'' (NabetrHA)

Downloaden (mp3, 36.39 MB)

2017-03-19 2 Ds. IJ.R. Bijl(Jesaja53Tv10)Het welbehagen Gods(NabetrHA).mp3

Schriftlezing: Jesaja 53 / Tekst: Jesaja 53 v 10 / Zingen Ps. 147 v 1 en 2; Ps. 103 v 7 en 9; Ps. 118 v 8; Ps. 138 v 1 en 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-03-19 1 ''Onwillige schapen en gewillige schapen.'' (BedHA)

Downloaden (mp3, 30.65 MB)

2017-03-19 1 Ds. IJ.R. Bijl(Ezechiel34v11-19TvJesaja53v6en7)Onwillige schapen en gewillige schapen(BedHA).mp3

Schriftlezing: Ezechiel 34 v 11 - 19 / Tekst: Jesaja 53 v 6 en 7 / Zingen: Ps. 119 v 84 en 87; Ps. 79 v 4 en 6; Ps. 23 v 1; Ps. 79 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-03-12 2 ''Het welbehagen des Heeren.''

Downloaden (mp3, 28.71 MB)

2017-03-12 2 Ds. IJ.R. Bijl(Jesaja53Tv10b)Het welbehagen des Heeren(Doopdienst).mp3

Schriftlezing: Jesaja 53 / Tekst: Jesaja 53 v 10b / Zingen: Ps. 34 v 6 en 11; Ps. 69 v 4 en 5; Ps. 22 v 15 en 16

audio Ds. IJ.R.Bijl 2017-03-12 1 Voorbereiding Heilig Avondmaal

Downloaden (mp3, 35.33 MB)

2017-03-12 1 Ds. IJ.R.Bijl(Jesaja53Tv4-5)VoorbHA.mp3

Schriftlezing: Jesaja 53 / Tekst: Jesaja 53 v 4 en 5 / Zingen: Ps. 26 v 2 en 8; Ps. 22 v 1 en 2; Ps. 6 v 1 en 2; Ps. 6 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-03-08 3 ''Biddag voor Jakob.'' (Biddag)

Downloaden (mp3, 35.23 MB)

2017-03-08 3 Ds. IJ.R. Bijl(Genesis47Tv28-31)Biddag voor Jakob(Biddag).mp3

Schriftlezing: Genesis 47 / Tekst: Genesis 47 v 28 - 31 / Zingen: Ps. 72 v 1 en 3; Ps. 106 v 1 en 3; Ps. 118 v 9; Ps. 66 v 4 en 10

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-03-08 1 ''Biddag voor Jozefs broers.'' (Biddag)

Downloaden (mp3, 35.60 MB)

2017-03-08 1 Ds. IJ.R. Bijl(Genesis45Tv4-8)Biddag voor Jozefs broers(Biddag).mp3

Schriftlezing: Genesis 45 / Tekst: Genesis 45 v 4 - 8 / Zingen: Ps. 36 v 2 en 3; Ps. 81 v 12, 15 en 18; Ps. 30 v 8; Ps. 68 v 10

audio Kand. D. Baarssen 2017-03-05 2 ''Het gebed van Hanna.''

Downloaden (mp3, 31.53 MB)

2017-03-05 2 Kand. D. Baarssen(1Samuël1Tv27)Het gebed van Hanna.mp3

Schriftlezing: 1 Samuël 1 / Tekst: 1 Samuël 1 v 27 / Zingen Ps. 35 v 1; Ps. 35 v 9 en 10; Ps. 35 v 11 en 12; Ps. 35 v 13

audio Kand. D. Baarssen 2017-03-05 1 ''Het berouw van Judas.''

Downloaden (mp3, 34.43 MB)

2017-03-05 1 Kand. D. Baarssen(Matth.26v47totMatth.27v5TvMatth.27v3)Het berouw van Judas.mp3

Schriftlezing: Mattheüs 26 v 47 tot Mattheüs 27 v 5 / Tekst: Mattheüs 27 v 3 / Zingen Ps. 51 v 1; Ps. 51 v 2 en 4; Ps. 51 v 5 en 6; Ps. 51 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-02-26 2 ''Wat is uw enige troost?.''

Downloaden (mp3, 34.83 MB)

2017-02-26 2 Ds. IJ.R. Bijl (Psalm 49Tv H.C. Zondag 1 vr-antw 1) Wat is uw enige troost.mp3

Schriftlezing: Psalm 49 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 1 vr-antw 1 / Zingen: Ps. 107 v 6 en 7; Ps. 49 v 2 en 6; Ps. 124 v 4; Ps. 32 v 1 en 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-02-26 1 ''De Knecht lijdt borgtochtelijk.''

Downloaden (mp3, 34.63 MB)

2017-02-26 1 Ds. IJ.R. Bijl(Jesaja52v1-15Tv13-15)De Knecht lijd borgtochtelijk.mp3

Schriftlezing: Jesaja 52 v 1 - 15 / Tekst: Jesaja 52 v 13 - 15 / Zingen Ps. 51 v 2 en 4; Ps. 118 v 11 en 13; Ps. 106 v 3; Ps. 89 v 8

audio Ds. IJ.R . Bijl 2017-02-22 3 ''De nodiging tot het heil.'' (Intrede predikatie)

Downloaden (mp3, 52.21 MB)

2017-02-22 3 Ds. IJ.R . Bijl( Jesaja 26v1-9 Jesaja 55v1-13Tv Jesaja 55v1)De nodiging tot het heil (intrede).mp3

Schriftlezing: Jesaja 26 v 1 - 9 en Jesaja 55 v 1 - 13 / Tekst: Jesaja 55 v 1 / Zingen: Ps. 84 v 1 en 3; Ps. 40 v 5 en 8; Ps. 42 v 1; Ps. 36 v 3; Ps. 108 v 1; Ps. 103 v 1, 6 en 11

audio Ds. A. Vlietstra 2017-02-22 2 ''Het werk van de arbeider.''(Bev. Ds. Bijl door Ds. van Vlastuin)

Downloaden (mp3, 39.26 MB)

2017-02-22 2 Ds Vlietstra(2 Timotheus 2v1-15Tv2Tim2v15)het werk van de arbeider(Bev Ds.Bijl door Ds. van Vlastuin).mp3

Schriftlezing: 2 Timotheus 2 v 1 - 15 / Tekst: 2 Timotheüs 2 v 15 / Zingen: Ps. 101 v 2 en 6; Ps. 119 v 7 en 65; Ps. 45 v 2; Ps. 134 v 3; Ps. 108 v 1

audio Ds. A.C. Rijken 2017-02-19 2 ''1e Aankondiging van het lijden.''

Downloaden (mp3, 33.79 MB)

2017-02-19 2 Ds. A.C. Rijken(Matth 13-28 Tv Matth16v21-23)1e Aankondiging van het lijden.mp3

Schriftlezing: Mattheüs 16 v 13 - 28 / Tekst: Mattheüs 16 v 21 - 23 / Zingen: Ps. 25 v 4 en 7; Ps. 119 v 67; Ps. 69 v 1 en 2; Ps. 41 v 6

audio Ds. A.C. Rijken 2017-02-19 1 ''Jezus het licht der wereld.''

Downloaden (mp3, 33.81 MB)

2017-02-19 1 Ds. A.C. Rijken(Johannes 8v12-29 Tv Joh 8v12)Jezus het licht der wereld.mp3

Schriftlezing: Johannes 8 v 12 - 29 / Tekst: Johannes 8 v 12 / Zingen: Ps. 27 v 1; Ps. 119 v 53; Ps. 96 v 1, 6 en 7; Ps. 36 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2017-02-15 3 ''Het einde van de zaak.'' (Afscheidsdienst)

Downloaden (mp3, 49.53 MB)

2017-02-15 3 Ds. W.J. Teunissen(Prediker12v8-14 Tv Prediker12-13-14) Het einde van de zaak(Afscheidsdienst).mp3

Schriftlezing: Prediker 12 v 8 - 14 / Tekst: Prediker 12 v 13 - 14 / Zingen: Ps. 35 v 1; Ps. 119 v 1 en 10; Ps. 25 v 6; Ps. 42 v 1; Ps. 89 v 10; Ps. 43 v 3

audio Dhr. J. van de Beek 2017-02-12 2 ''De boodschap van de Heere aan Hizkia.''

Downloaden (mp3, 31.94 MB)

2017-02-12 2 Dhr. J. van de Beek(Jesaja38Tv1-5en10-12)De boodschap van de Heere aan Hizkia.mp3

Schriftlezing: Jesaja 38 / Tekst: Jesaja 38 v 1 - 5 en 10 - 12 / Zingen: Ps. 130 v 1 en 2; Ps. 25 v 3 en 8; Ps. 107 v 10; Ps. 59 v 10

audio Dhr. J. van de Beek 2017-02-12 1 ''Het gebed van de bruidskerk.''

Downloaden (mp3, 32.52 MB)

2017-02-12 1 Dhr. J. van de Beek(Hooglied4Tv16)Het gebed van de bruidskerk.mp3

Schriftlezing: Hooglied 4 / Tekst: Hooglied 4 v 16 / Zingen: Ps. 119 v 1 en 3; Ps. 32 v 2, 3 en 6; Ps. 42 v 6; Ps. 36 v 7

Go to top