Map Predikaties 2017

Documenten

audio Ds. W.J. Teunissen 2017-02-05 2 ''Het boek van Adams geslacht.''

Downloaden (mp3, 32.84 MB)

2017-02-05 2 Ds. W.J. Teunissen (Genesis 5v1-14TvGenesis 5v1-5)Het boek van Adams geslacht.mp3

Schriftlezing: Genesis 5 v 1 - 14 / Tekst: Genesis 5 v 1 - 5 / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 90 v 3; PS. 144 v 2; Ps. 89 v 19

audio Ds. W.J. Teunissen 2017-02-05 1 ''Tweeërlei geslacht''

Downloaden (mp3, 37.14 MB)

2017-02-05 1 Ds. W.J. Teunissen(Genesis4-16-26Tv17,25en26(Tweeërlei geslacht).mp3

Schriftlezing: Genesis 4 v 16 - 26 / Tekst: Genesis 4 v 17, 25 en 26 / Zingen: Ps. 103 v 8 en 9; Ps. 141 v 1 en 2; Ps. 37 v 18; Ps. 86 v 3

audio Kand. G.J. Veldhuis 2017-01-29 2 ''Christus wendt Zijn hoofd niet van vijanden af.''

Downloaden (mp3, 34.25 MB)

2017-01-29 2 Kand. G.J. Veldhuis(Lukas10v25-37Tv37b)Chistus wendt Zijn hoofd niet van vijanden af.mp3

Schriftlezing: Lukas 10 v 25 - 37 / Tekst: Lukas 10 v 37b / Zingen: Ps. 51 v 9; Ps. 77 v 5 en 7; Ps. 68 v 10; Ps. 91 v 1

audio Kand. G.J. Veldhuis 2017-01-29 1 ''God spreekt tot u.''

Downloaden (mp3, 35.03 MB)

2017-01-29 1 Kand. G.J. Veldhuis(Richteren3v12-30Tv20m)God spreekt tot u..mp3

Schriftlezing: Richteren 3 v 12 - 30 / Tekst: Richteren 3 v 20m / Zingen: Ps. 78 v 1 en 4; Ps. 89 v 13 en 14; Ps. 85 v 3; Ps. 145 v 6 en 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2017-01-25 3 ''Het geslacht van Kaïn.''

Downloaden (mp3, 40.32 MB)

2017-01-25 3 Ds. W.J. Teunissen(Genesis4Tv17-21)Het geslacht van Kaïn.mp3

Schriftlezing: Genesis 4 / Tekst: Genesis 4 v 17 - 21 / Zingen: Ps. 37 v 1; Ps. 49 v 2 en 3; Ps. 45 v 6; Ps. 49 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2017-01-21 2 ''De Ambtsnaam Jezus dat is Gezalfde.''

Downloaden (mp3, 36.78 MB)

2017-01-21 2 Ds. W.J. Teunissen(Lukas3v21-22en4v1-21TvHCz12)De Ambtnaam Jezus dat is Gezalfde.mp3

Schriftlezing: Lukas 3 v 21 - 22 en 4 v 1 - 21 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 12 / Zingen: Ps. 45 v 4; Ps. 89 v 9 en 10; Ps. 68 v 7; Ps. 72 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2017-01-21 1 ''Kaïn gesteld voor zijn Rechter.''

Downloaden (mp3, 35.83 MB)

2017-01-21 1 Ds. W.J. Teunissen(Genesis4v1-16Tv9-16)Kaïn gesteld voor zijn Rechter.mp3

Schriftlezing: Genesis 4 v 1 - 16 / Tekst: 4 v 9 - 16 / Zingen: Ps. 74 v 21; Ps. 5 v 6 en 10; Ps. 51 v 2; Ps.  73 v 14

audio Kand. H. Roelofsen 2017-01-15 2 ''Christus' machtswoord in het leven van Simon.''

Downloaden (mp3, 34.00 MB)

2017-01-15 2 Kand. H. Roelofsen(Lukas5v1-11 Tv Lukas5v5b-8b-10b-11)Christus' machtswoord in het leven van Simon.mp3

Schriftlezing: Lukas 5 v 1 - 11/ Tekst: Lukas 5 v 5b - 8b - 10b - 11 / Zingen: Ps. 95 v 2 en 3; Ps. 8 v 4, 6 en 8; Ps. 107 v 12; Ps. 22 v 16

audio Kand. H. Roelofsen 2017-01-15 1 ''De zichtbare zalving van Christus tot Zijn Middelaarsambt.''

Downloaden (mp3, 33.53 MB)

2017-01-15 1 Kand. H. Roelofsen(Markus1v1-15Tv9-11)De zichtbare zalving van Christus tot Zijn Middelaarsambt.mp3

Schriftlezing: Markus 1 v 1 - 15 / Tekst: Markus 1 v 9 - 11 / Zingen: Ps. 45 v 4; Ps. 20 v 1 en 3; Ps. 89 v 9; Ps. 132 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2017-01-08 2 ''De naam Jezus.''

Downloaden (mp3, 38.28 MB)

2017-01-08 2 Ds. W.J. Teunissen(Lukas2TvHCz11)De naam Jezus.mp3

Schriftlezing: Lukas 2 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 11 / Zingen: Ps. 6 v 2 en 4; Ps. 116 v 2, 3 en 4; Ps. 116 v 5 en 10; Ps. 72 v 6

audio Ds. W.J.Teunissen 2017-01-08 1 ''De eerste doodslag op de aarde na de zondeval.''

Downloaden (mp3, 36.72 MB)

2017-01-08 1 Ds. W.J.Teunissen (Genesis4v1-16Tvgenesis 4v 5b-8)De eerste doodslag op de aarde na de zondeval.mp3

Schriftlezing: Genesis 4 v 1 - 16 / Tekst: Genesis 4 v 5b - 8 / Zingen: Ps. 37 v 1; Ps. 50 v 8 en 9; Ps. 2 v 6; Ps. 86 v 3

audio Kand. D. Baarssen 2017-01-01 2 ''De 3 beloften van Genesis 3 vers 15.''

Downloaden (mp3, 31.36 MB)

2017-01-01 2 Kand. D. Baarssen(Genesis3Tv15)De 3 beloften van Genesis 3 vers 15.mp3

Schriftlezing: Genesis 3 / Tekst: Genesis 3 v 15 / Zingen: Ps. 35 v 1; Ps. 35 v 4 en 5; Ps. 35 v 9; Ps. 35 v 13

audio Kand. D. Baarssen 2017-01-01 1 ''Christus heeft ons verlost van de vloek der wet.'' (Nieuwjaarsdag)

Downloaden (mp3, 39.48 MB)

2017-01-01 1 Kand. D. Baarssen(Galaten3Tv13)Christus heeft ons verlost van de vloek der wet(Nieuwjaarsdag).mp3

Schriftlezing: Galaten 3 / Tekst: Galaten 3 v 13 / Zingen: Ps. 32 v 1; Ps. 32 v 2 en 3; Ps. 40 v 4; Ps. 40 v 5; Morgenzang v 4, 6 en 7

Go to top