Ds. IJ.R. Bijl 2020-08-16 2 ''Want Ik heb hem gekend.'' (doopdienst)

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-08-16 2 ''Want Ik heb hem gekend.'' (doopdienst)

In Predikaties 2020

Downloaden (mp3, 18.23 MB)

2020-08-16 2 Ds. IJ.R. Bijl(Genesis18v1-22Tv19)Want Ik heb hem gekend(doopdienst).mp3

Schriftlezing: Genesis 18 v 1- 22 / Tekst: Genesis 18 v 19 / Zingen: Ps. 25 v 6; Ps. 115 v 7

Go to top