Dhr. J. de Boer 2020-08-30 1 ''Het heil der rechtvaardigen en de ondergang der goddelozen.''

audio Dhr. J. de Boer 2020-08-30 1 ''Het heil der rechtvaardigen en de ondergang der goddelozen.''

In Predikaties 2020

Downloaden (mp3, 25.22 MB)

2020-08-30 Dhr.J. de Boer (Psalm5Spreuken10v1-16)Het heil der rechtvaardigen en de ondergang der goddelozen.mp3

Schriftlezing: Psalm 5 en Spreuken 10 v 1 - 16 Tekst: idem / Zingen Ps. 67 v 1; Ps. 119 v 34

Go to top