Ds. IJ.R. Bijl 2020-09-30 3 ''Een vader en zijn zoon.'' (Doopdienst)

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-09-30 3 ''Een vader en zijn zoon.'' (Doopdienst)

In Predikaties 2020

Downloaden (mp3, 20.04 MB)

2020-09-30 3 Ds. IJ.R. Bijl(Markus9v14-29Tv17,23en24)Een vader en zijn zoon(Doopdienst).mp3

Schriftlezing: Markus 9 v 14 - 29 / Tekst: Markus 9 v 17, 23 en 24 / Zingen: Ps. 81 v 12 / Ps. 27 v 7

Go to top