Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-29 2 ''De derde bede, Uw wil geschiede.''

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-29 2 ''De derde bede, Uw wil geschiede.''

In Predikaties 2020

Downloaden (mp3, 24.84 MB)

2020-11-29 2 Ds. IJ.R. Bijl(Genesis22v1-19TvHCz49VrenAntw124)De derde bede, Uw wil geschiede.mp3

Schriftlezing: Genesis 22 v 1 - 19 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 49 Vr. en Antw. 124 / Zingen: Ps.119 v 17; Ps. 86 v 6

Go to top