Ds. A.C. Rijken 2020-12-20 1 (Advents predikatie)

audio Ds. A.C. Rijken 2020-12-20 1 (Advents predikatie)

In Predikaties 2020

Downloaden (mp3, 27.40 MB)

2020-12-20 1 Ds. A.C. Rijken (Lukas1v26-45Tv30en31)Advents prediking.mp3

Schriftlezing: Lukas 1 v 26 - 45 / Tekst: Lukas 1 v 30 en 31 / Zingen: Lofzang van Maria v 1 en 2; Ps. 68 v 2

Go to top