Ds. K. van Olst 2021-01-03 2 ''Want alzo lief heeft God de wereld gehad........''

audio Ds. K. van Olst 2021-01-03 2 ''Want alzo lief heeft God de wereld gehad........''

In Predikaties 2021

Downloaden (mp3, 22.47 MB)

2021-01-03 2 Ds.K.v Olst (Johannes3v1-21Tv16)Want alzo lief heeft God de wereld gehad-.mp3

Schriftlezing: Johannes 3 v 1 - 21 / Tekst: Johannes 3 v 16 / Zingen: Ps. 118 v 1; Ps. 8 v 4

Go to top