Ds. IJ.R. Bijl 20210-1-31 2 ''De zesde bede, verzoeking en overwinning.''

audio Ds. IJ.R. Bijl 20210-1-31 2 ''De zesde bede, verzoeking en overwinning.''

In Predikaties 2021

Downloaden (mp3, 26.46 MB)

2021-01-31 2 Ds. IJ.R. Bijl(2Petrus2TvHCz52vrenAntw127en128)Verzoeking en overwinning.mp3

Schriftlezing: 2 Petrus 2 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 52 Vr. en Antw. 127 en 128 / Zingen: Ps. 5 v 1 en 2; Ps. 141 v 2

Go to top