Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-21 2 ''De wet Gods.''

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-21 2 ''De wet Gods.''

In Predikaties 2021

Downloaden (mp3, 24.95 MB)

2021-03-21 2 Ds. IJ.R. Bijl (Galaten3TvHCz2)De wet Gods.mp3

Schriftlezing: Galaten 3 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 2 / Zingen: Ps. 19 v 4; Ps. 119 v 69

Go to top