Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-27 2 ''De drieënige God.'' (Doopdienst)

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-27 2 ''De drieënige God.'' (Doopdienst)

In Predikaties 2021

Downloaden (mp3, 24.43 MB)

2021-06-27 2 Ds. IJ.R. Bijl (1 Johannes 5 v 1-15TvHCz8)De drieënige God(Doopdienst).mp3

Schriftlezing: 1 Johannes 5 v 1 - 15 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 8 / Zingen: Ps. 100 v 1; Ps. 81 v 1 en 12; Ps. 81 v 13 en 15; Ps. 102 v 16

Go to top