Ds. G. Pater 2021-06-30 3 ''De bediening van Gods Woord en Heilige Geest.'' (ouv GBS)

audio Ds. G. Pater 2021-06-30 3 ''De bediening van Gods Woord en Heilige Geest.'' (ouv GBS)

In Predikaties 2021

Downloaden (mp3, 31 MB)

2021-06-30 3 Ds. G. Pater (Ezechiël47v1-12Tv6m)De bediening van Gods Woord en Heilige Geest (ouv GBS).mp3

Schriftlezing: Ezechiël 47 v 1 - 12 / Tekst: Ezechiël 47 v 6m / Zingen: Ps. 119 v 65; Ps. 119 v 52 en 67; Ps. 115 v 7; Ps. 139 v 14

Go to top