Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-24 2 ''Gods enig geboren Zoon onzen Heere.''

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-24 2 ''Gods enig geboren Zoon onzen Heere.''

In Predikaties 2021

Downloaden (mp3, 28.10 MB)

2021-10-24 2 Ds. IJ.R. Bijl(Efeze1TvHCz13)Gods enig geboren Zoon onzen Heere.mp3

Schriftlezing: Efeze 1 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 13 / Zingen: Ps. 94 v 1 en 2; Ps. 110 v 1, 2, 3 en 5; Ps. 45 v 6; Ps. 72 v 8

Go to top