Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-25 1 ''Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.''(1e Kerstdag)

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-25 1 ''Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.''(1e Kerstdag)

In Predikaties 2021

Downloaden (mp3, 28.38 MB)

2021-12-25 1 Ds.IJ.R.Bijl(Lukas2v1-7enJohannes1v1-18Tv14) Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond(1e Kerstdag).mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 7 en Johannes 1 v 1 - 18 / Tekst: Johannes 1 v 14 / Zingen: Ps.98 v 1; Ps. 118 v 3; Lofzang van Zacharias v 4; Lofzang van Zacharias v 5

Go to top