Ds. IJ. R. Bijl 2022-04-15 3 ''De Heere Jezus in Zijn godverlatenheid aan het kruis.''(Goede Vrijdag)

audio Ds. IJ. R. Bijl 2022-04-15 3 ''De Heere Jezus in Zijn godverlatenheid aan het kruis.''(Goede Vrijdag)

In Predikaties 2022

Downloaden (mp3, 26.49 MB)

2022-04-15 3 Ds. IJ.R. Bijl(Mattheüs27v33-54Tv45en46)De Heere Jezus in Zijn godverlatenheid aan het kruis.mp3(Goede Vrijdag).mp3

Schriftlezing: Mattheüs 27 v 33 - 54 / Tekst: Mattheüs 27 v 45 en 46 / Zingen: Ps. 40 v 3 en 4; Ps. 22 v 1 en 7; Ps. 22 v 16; Ps. 97 v 7

Go to top