Ds. G. Beens 2022-08-24 ''Abrams geloofsverblijf in het land Kanaän.''(ouvGBS)

audio Ds. G. Beens 2022-08-24 ''Abrams geloofsverblijf in het land Kanaän.''(ouvGBS)

In Predikaties 2022

Downloaden (mp3, 32.79 MB)

2022-08-24 Ds. G. Beens(Gen.15 en Heb.11v9-10TvHeb.11v9-10)Abrams geloofsverblijf in het land Kanaän(ouvGBS).mp3

Schriftlezing: Genesis 15 en Hebreeën 11 v 9 - 10 / Tekst: Hebreeën 11 v 9 - 10 / Zingen: Ps. 105 v 5; Ps. 135 v 2, 7 en 8; Ps. 68 v 5; PS. 89 v 1

Go to top