Ds. IJ. R. Bijl 2022-09-04 2 ''Zal men ook de jonge kinderen dopen?''

audio Ds. IJ. R. Bijl 2022-09-04 2 ''Zal men ook de jonge kinderen dopen?''

In Predikaties 2022

Downloaden (mp3, 28.40 MB)

2022-09-04 2 Ds. IJ.R. Bijl(Rom4v1-17TvHCz27VrenAntw)Zal men ook de jonge kinderen dopen.mp3

Schriflezing: Romeinen 4 v 1 - 17 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 27 Vr. en Antw. 74 / Zingen: Ps.103 v 9 en 11; Ps. 105 v 5 en 6; Ps. 102 v 16; Ps. 115 v 7

Go to top