Ds. G. Beens 2023-02-08 3 ''De mond des Heeren tot het verbondsvolk.'' (ouvGBS)

audio Ds. G. Beens 2023-02-08 3 ''De mond des Heeren tot het verbondsvolk.'' (ouvGBS)

In Predikaties 2023

Downloaden (mp3, 29.41 MB)

2023-02-08 3 Ds. G. Beens(Jesaja43v1-7Tv1)De mond des Heeren tot het verbondsvolk(ouvGBS).mp3

Schriftlezing: Jesaja 43 v 1 - 7 / Tekst: Jesaja 43 v 1 / Zingen: Ps. 68 v 17; Ps. 74 v 17, 18 en 19; Ps. 116 v 1 en 4; Ps. 135 v 2 en 8

Go to top