Ds. C.M. Buis 2023-03-12 2 ''De Koning der Joden met doornen gekroond.''

audio Ds. C.M. Buis 2023-03-12 2 ''De Koning der Joden met doornen gekroond.''

In Predikaties 2023

Downloaden (mp3, 32.17 MB)

2023-03-12 2 Ds. C.M. Buis(Matth27v21-32Tv31)De Koning der Joden met doornen gekroond.mp3

Schriftlezing: Mattheüs 27 v 21 - 32 / Tekst: Mattheüs 27 v 31 / Zingen: Ps. 89 v 18; Ps. 69 v 3 en 8; Ps. 132 v 12; Ps. 89 v 8

Go to top