Ds. IJ.R. Bijl 2023-09-17 2 ''De 2e bede, Uw Koninkrijk kome.''

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-09-17 2 ''De 2e bede, Uw Koninkrijk kome.''

In Predikaties 2023

Downloaden (mp3, 28.39 MB)

2023-09-17 2 Ds. IJ.R. Bijl(1Korinthe15v20-58TvHCz48)De 2e bede, Uw Koninkrijk kome.mp3

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 v 20 - 58 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 48 / Zingen: Ps. 47 v 1 en 2; Ps. 145 v 1 en 5; Gebed des Heeren v 3; Ps. 99 v 1

Go to top