Ds. G.J. Blankers 2024-05-26 2 (Predikatie over Heidelbergse Catechismus zondag 3)

audio Ds. G.J. Blankers 2024-05-26 2 (Predikatie over Heidelbergse Catechismus zondag 3)

In Predikaties 2024

Downloaden (mp3, 29.83 MB)

2024-05-26 2 Ds. G.J. Blankers(Romeinen5v12-21TvHCz3).mp3

Schriftlezing: Romeinen 5 v 12 - 21 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 3 / Zingen: Ps. 139 v 14; Ps. 26 v 2; Ps. 38 v 3, 4 en 6; Ps. 38 v 21.

Go to top