Map Predikaties 2021

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-02-07 2 ''Wat beduid het woordeken amen.''

Schriftlezing: Openbaring 3 v 14 - 23 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 52 Vr. en Antw. 129 / Zingen: Ps. 111 v 5; Ps. 72 v 11

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-02-07 1 ''De genezing van de schoonmoeder van Petrus.''

Schriftlezing: Jesaja 53 en Mattheüs 8 v 14 - 17 / Tekst: Mattheüs 8 v 14 - 17 / Zingen Ps. 147 v 8; Ps. 147 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 20210-1-31 2 ''De zesde bede, verzoeking en overwinning.''

Schriftlezing: 2 Petrus 2 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 52 Vr. en Antw. 127 en 128 / Zingen: Ps. 5 v 1 en 2; Ps. 141 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-01-31 1 ''De woorden van de hoofdman over honderd.''

Schriftlezing: Lukas7 v 1 - 10 / Tekst: Lukas 7 v 6b en 7 / Zingen: Ps. 62 v 8; Ps. 56 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-01-28 Meditatie over Psalm 42

Schriftlezing: Psalm 42 / Zingen: Ps. 27 v 7; Ps. 42 v 1 en 2; Ps. 42 v 5 en 7

audio Ds. D. Zoet 2021-01-24 2 ''Heilig, onbezorgd leven in coronatijd.''

Schriftlezing: 1 Petrus 5 / Tekst: 1 Petrus 5 v 6 en 7 / Zingen: Ps. 62 v 1; Ps. 27 v 7

audio Ds. D. Zoet 2021-01-24 1 ''De twaalfjarige Jezus in de tempel.''

Schriftlezing: Lukas 2 v 39 - 52 / Tekst: Lukas 2 v 39 - 52 / Zingen: Ps. 122 v 1; Ps. 145 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-01-20 3 ''Dien zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.''(Doopdienst)(BBL)

Schriftlezing: Matthéüs 3 v 1 - 12 / Tekst: Mattheüs 3 v 11 / Zingen: Ps. 81 v 12; Ps. 84 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-01-17 2 ''Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden.''

Schriftlezing: Hosea 5 v 1 - 15 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 51 Vraag en Antwoord 126 / Zingen: Ps. 6 v 2; Ps. 32 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-01-17 1 ''Jezus de Nazarener, de Koning der Joden.''

Schriftlezing: Jesaja 11 v 1 - 9 en Matthéüs: 2 v 13 - 23 / Tekst: Mattheüs 2 v 21 - 23 / Zingen: Ps. 45 v 1; Ps. 85 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-01-10 2 ''Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood.''

Schriftlezing: Deuteronomium 8 v 1 -10 en Psalm 145 v 1 - 21 / Tekst: Heidelbergse Catachismus z 50 vraag en antwoord 125 / Zingen: Ps. 25 v 3; Ps. 145 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-01-10 1 ''De kindermoord te Bethlehem.''

Schriftlezing: Jeremia 31 v 15 - 20 en Matthéüs 2 v 13 - 23 / Tekst: Mattheüs 2 v 16 - 18 Zingen: Ps.29 v 1; Ps. 126 v 3

audio Ds. K. van Olst 2021-01-03 2 ''Want alzo lief heeft God de wereld gehad........''

Schriftlezing: Johannes 3 v 1 - 21 / Tekst: Johannes 3 v 16 / Zingen: Ps. 118 v 1; Ps. 8 v 4

audio Ds. IJ.R. 2021-01-01 1 ''Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen.'' (Nieuwjaarsdag)

Schriftlezing: Hosea11 en Matthéüs 2 v 13 - 23 / Tekst: Mattheüs 2 v 15 / Zingen Ps. 74 v 12; Ps. 126 v 1 en 2; Ps.121 v 1(na de toespraak)

Go to top