Map Predikaties 2022

audio Ds. A.J. de Waard 2022-03-02 3 ''Nehemia's smeekbede voor land en volk.'' (o.u.v. de SGP)

Schriftlezing: Nehemia 1 / Tekst: Nehemia 1 v 4b / Zingen: Ps. 93 v 1; Morgenzang v 3, 5 en 6; Ps. 145 v 6; Ps. 89 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-02-27 2 ''De Persoon en het werk van de Heilige Geest.''

Schriftlezing: Johannes 14 v 15 - 31 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 20 Vr. en Antw. 53 / Zingen: Ps.25 v 2 en 4; Ps. 119 v 3 en 9; Ps. 143 v 10; Ps. 84 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-02-27 1 ''Nader onderwijs voor de discipelen.''

Schriftlezing: Markus 8 v 27 - 38 / Tekst: Markus 8 v 31 / Zingen: Ps. 40 v 4 en 5; Ps. 22 v 1 en 2; Ps. 22 v 15; Ps. 75 v 2

audio Ds. H. Lassche 2022-02-20 2 ''De verloren, gevonden, verachtte en gezaligde Zacheüs.''

Schriftlezing: Lukas 19 v 1 - 10 / Tekst: Lukas 19 v 10 / Zingen: Ps. 49 v 7; Ps. 51 v 7 en 8; Ps. 118 v 10; Ps. 65 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2022-02-20 1 ''Het ware kind Gods.''

Schriftlezing: 1 Johannes 5 v 1 - 13 / Tekst: 1 Johannes 5 v 1 - 4 / Zingen: Ps. 3 v 4; Ps. 116 v 1; Ps. 27 v 7; Ps. 119 v 83

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-02-16 3 ''Een hemels intermezzo.'' (BBL)

Schriftlezing: Openbaring 15 / Tekst: Openbaring15 / Zingen: Ps. Ps. 66 v 1 en 3; Ps. 106 v 6 en 7; Ps. 97 v 2; Ps. 86 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-02-13 2 ''De wederkomst van Christus.''

Schriftlezing: 2 Petrus 3 v 1 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catachismus z 19 Vr. en Antw. 52 / Zingen: Ps. 35 v 1 en 13; Ps. 96 v 5 en 9; Ps. 73 v 14; Ps. 98 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-02-06 2 ''De vriendschap tussen Josafat en Achab.''

Schriftlezing: 2 Kronieken 18 v 1 t/m 2 Kronieken 19 v 3 / Tekst: 2 Kronieken 18 v 1, 31, 32 en 2 Kronieken 19 v 1, 2, 3 / Zingen: Psalm 1 v 1; Ps. 101 v 2, 3 en 4; Ps. 119 v 5; Ps. 73 v 13

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-02-06 1 ''Het wonder van de blindgeborene.''

Schriftleing: Johannes 9 / Tekst: Johannes 9 v 39 - 41 / Zingen: Ps. 41 v 1 en 2; Ps. 31 v 15 en 18; Ps. 22 v 12; Ps. 146 v 6

audio Kand. C.M. Klok 2022-01-30 2 ''Drieërlei gebed in Gardara.''

Schriftlezing: Lukas 8 v 22 - 39 / Zingen: Ps. 25 v 3 en 8; Ps. 42 v 2 en 4; Ps. 56 v 5; Ps. 74 v 18

audio Kand. C.M. Klok 2022-01-30 1 ''Het leven en sterven van koning Ahazia''

Schriftlezing: 1 Koningen 22 v 52 t/m 2 Koningen 1 v 18 / Zingen: Ps. 60 v 1 en 2; Ps. 89 v 13; Ps. 68 v 1; Ps. 79 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-23 2 ''Gezeten aan de rechterhand van God.''

Schriftlezing: Efeze 1 v 1 - 23 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z19 Vr. en Antw. 50 en 51 / Zingen: Ps. 99 v 1; Ps. 22 v 14; Ps. 72 v 10; Ps. 118 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-23 1 ''Het ware komen tot de Heere Jezus.''

Schriftlezing: Johannes 6 v 22 - 45 / Tekst: Johannes 6 v 44a / Zingen: Ps. 26 v 2; Ps. 116 v 2 en 3; Ps. 103 v 6; Ps. 103 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-19 3 ''De korenoogst en de wijnoogst.'' (BBL)

Schriftlezing: Matthéüs 13 v 24 - 30 en Openbaring 14 / Tekst: Openbaring 14 v 14 - 20 / Zingen: Ps. 102 v 15; Ps. 68 v 1; Ps. 126 v 3; Ps. 65 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-16 2 ''De hemelvaart van de Heere Jezus Christus en de vruchten daarvan.''

Schriftlezing: Efeze 1 v 1 - 23 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 18 Vr. en Antw. 46, 47, 48 en 49 / Zingen: Ps. 47 v 4; Ps. 68 v 9; Ps. 118 v 13; Ps. 150 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-16 1 ''De Heere Jezus in het huis van Zijn Vader.''

Schriftlezing: Lukas 2 v 39 - 52 / Tekst: Lukas 2 v 50 en 51b / Zingen: Ps. 27 v 3; Ps. 84 v 1; Ps. 40 v 5; Ps. 2 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-09 2 ''Wat nut ons de opstanding van Christus.''

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 v 1 - 28 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 17 Vraag en Antwoord 45 / Zingen: Ps. 118 v 8; Ps. 21 v 4; Ps. 145 v 2; Ps. 72 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-09 1 ''Een getrouw woord, dat alle aanneming waardig is.''

Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 v 1 - 17 / Tekst: 1 Timotheüs 1 v 15 / Zingen: Ps. 79 v 4; Ps. 119 v 45; Ps. 51 v 7; Ps. 98 v 1

audio Ds. H. Roelofsen 2022-01-02 2 ''Jezus geneest de blinde Bartimeüs.''

Schriftlezing: Markus 10 v 46 - 52 / Tekst: Markus 10 v 51 en 52 / Zingen: Ps. 84 v 4; Ps. 72 v 1 en 6; Ps. 102 v 1; Ps. 146 v 6

audio Ds. H. Roelofsen 2022-01-02 1 ''Weest in geen ding bezorgd.''

Schriftlezing: Filippenzen 4 v 1 - 9 / Tekst: Filippenzen 4 v 6 en 7 / Zingen: Ps. 131 v 4; Ps. 37 v 2 en 3; Ps. 123 v 1; Ps. 42 v 5

Go to top