Map Predikaties 2010

audio Ds. A. Egas 2010-09-12 1 "De Kerk in nood."

Schriftlezing: Mattheüs 8 v 19 - 34 / Tekst: Mattheüs 8 v 25 - 27 / ZingenPs. 54 v 1; Ps. 119 v 14; Ps. 121 v 1, 2 en 4; Ps. 93 v 3 en 4; Ps. 146 v 3

audio Kand. C.M. Klok 2010-09-05 2 "Wie is de oudste zoon?"

Schriftlezing: Lukas: 15 v 11 - 32 / Zingen: Ps. 89 v 13 en 14; Ps. 32 v 3 en 5; Ps. 73 v 14; Ps. 68 v 2

audio Kand. C.M. Klok 2010-09-05 1 "Verlangen naar God."

Schriftlezing: Psalm 42 / Tekst: Psalm 42 v 1 - 3 / Zingen: Ps. 56 v 4 en 6; Ps63 v 2 en 4; Ps 42 v 2; Ps. 42 v 5

audio Ds. B. Reinders 2010-08-29 2 "Paulus' geloofsvertrouwen in het goede werk Gods."

Schriftllezing: Filippenzen 1 v 1 - 18 Tekst: Filippenzen 1 v 6 / Zingen: Ps. 68 v 14; Ps. 89 v 1, 7 en 8; Ps. 138 v 4; Ps. 27 v 7

audio Ds. B. Reinders 2010-08-29 1 "De trouwe zorg des Heeren over Zijn volk."

Schriftlezing: Jesaja 41 v 1 - 20 / Tekst: Jesaja 41 v 14 / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 27 v 3 en 5; Ps. 62 v 5; Ps. 91 v 5

audio Dhr. J. vd Beek 2010-08-22 2 "Paulus' laatste aandrang aan Timotheüs."

Schriftlezing: 2 Timotheüs 4 / Tekst: 2 Timotheüs 4 v 3 - 8 / Zingen: Ps. 119 v 24 en 26; Ps. 78 v 1, 2 en 3; Ps. 138 v 2; Ps. 43 v 3

audio Ds. WJ. Teunissen 2010-08-15 2 "Tychikus met Onésimus."

Schriftlezing: Kolossenzen 4 / Tekst: Kolossenzen 4 v 7 en 9 / Zingen: Ps. 54 v 1 en 3; Ps. 133 v 1 en 2; Ps. 119 v 32; Ps. 122 v 3

audio Ds. WJ. Teunissen 2010-08-15 1 "Paulus, Filémon en Onesimus."

Schriftlezing: Filemon / Tekst: Filemon v 10a / Zingen: Ps. 51 v 9 en 10; Ps. 116 v 5, 8 en 10; Ps. 143 v 10; Ps. 56 v 6

audio Ds. WJ. Teunissen 2010-08-08 2 "De drieëenheid Gods."

Schriftlezing: Mattheüs 3 v 1 - 7 / Tekst: Heidelbergse Cat. zondag 8

audio Ds. WJ. Teunissen 2010-08-08 1 "Mijn zoon Onesimus."

Schriftlezing: Filémon v 1 - 20 / Tekst: Filémon v 10 / Zingen: Ps. 107 v 1; Ps. 116 v 2 en 3; Ps. 77 v 8; Ps. 147 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-08-01 2 "Paulus een gevangene."

Schriftlezing: Filémon v 1 - 20 / Tekst: Filémon v 1a / Zingen: Ps. 25 v 5; Ps. 45 v 1 en 2; Ps. 118 v 7; Ps. 40 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-08-01 1 "De zending van Paulus."

Schriftlezing: Handelingen 26 v 1 - 23 / Tekst: Handelingen 26 v 18a / Zingen: Ps. 66 v 8; Ps. 119 v 65 en 67; Ps. 106 v 3; Ps. 123 1

audio Ds. J. v Rossum 2010-07-25 2 "Een moedeloze Elia en een bemoedigde Elia."

Schriftlezing: 1 Koningen 19 v 1 - 9 / Tekst: 1 Koningen 19 v 5, 6, 8 / Zingen: Ps. 46 v 1; Ps. 42 v 2 en 7; Ps. 142 v 1; Ps. 34 v 9

audio Ds. J. v Rossum 2010-07-25 1 "Elia op de Karmel."

Schriftlezing: 1Koningen 18 v 7 - 46 / Tekst:1Koninigen 18 v 21, 24, 31 / Zingen: Ps. 95 v 4; Ps. 75 v 6, 7; Ps. 77 v 8; P135 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-07-18 2 "De noodzaak, daad, aard en het voorwerp van het geloof."

Schriftlezing: Hosea 2 v 13 - 22 / Tekst: Heid. Cat. z 7 / Zingen: Ps. 26 v 2; Ps. 2 v 6 en 7; Ps. 19 v 5; Ps. 119 v 25

audio Ds. W. J. Teunissen 2010-07-18 1 "Het aardse levenseinde van Simson."

Schriftlezing: Richteren 16 v 1 - 6 en 16 - 31 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 60 v 6 en 7; Ps. 3 v 1 en 2; Ps. 51 v 2; Ps. 89 v 7.

audio Ds. W. J. Teunissen 2010-07-11 1 "De doortocht door de Jordaan"

Schriftlezing: Jozua 3 / Tekst: Jozua 3 v 17 / Zingen: Ps. 92 v 1; Ps. 121 v 1 en 4; Ps. 105 v 24; Ps. 25 v 2

audio Ds. W. J. Teunissen 2010-07-11 2 "De Middelaar"

Schriftlezing: Markus 15 v 33 - 41 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 6 / Zingen: Ps. 36 v 2; Ps. 111 v 2 en 5; Ps. 119 v 65; Ps. 43 v 3 

audio Kand. C.M. Klok 2010-07-04 2 "De verloren zoon"

Schriftlezing: Lukas 15 v 11 - 32 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 25 v 2 en 3; Ps. 119 v 3 en 5; Ps. 103 v 7; Ps. 116 v 2 en 5

audio Kand. C.M. Klok 2010-07-04 1 "Elia de Godsgezant"

Schriftlezing: 1 Koningen 17 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 33  v 10 en 11; Ps. 34 v 4 en 5; Ps. 138 v 4; Ps. 89 v 14

Go to top