Map Predikaties 2021

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-09-12 2 ''De voorzienigheid Gods.''

Schriftlezing: Job 34 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z10 Vr. en Antw. 28 / Zingen: Ps. 99 v 1en 3; Ps. 145 v 5 en 6; Ps. 11 v 3 en 4; Ps. 46 v 6

audio Ds.IJ.R. Bijl 2021-09-12 1 ''Hizkia van nature een kind des toorns, maar door genade een kind des Heeren.'' (Opening winterwerk)

Schriftlezing: 2 Koningen 18 v 1 - 12 / Tekst: 2 Koningen 18 v 3, 5, 6 en 7a / Zingen: Ps. 84 v 1 en 2; Ps. 81 v 1, 11 en 12; Ps. 119 v 5; Ps. 119 v 53

audio Ds. C.M. Buijs 2021-09-05 2 ''Er is een plaats bij Mij.''

Schriftlezing: Exodus 33 v 12 - 23 / Tekst: Exodus 33 v 21 / Zingen: Ps. 91 v 1; Ps. 62 v 1 en 4; Ps. 32 v 4; Ps. 62 v 5

audio Ds. A.T. Huijser 2021-09-01 3 ''Efraïm een onwijs kind.''

Schriftlezing: Hoséa 13 / Tekst: Hosea 13 v 12 - 14 / Zingen:Ps. 32 v 5; Ps. 91 v 12, 13 en 14; Ps. 94 v 6; Ps. 89 v 14

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-08-29 2 ''De voorzienigheid Gods.''

Schriftlezing: Psalm 33 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 10 / Zingen: Ps. 100 v 1, 2 en 4; Ps. 33 v 5 en 6; Ps. 33 v 7; Ps. 147 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-08-29 1 ''Het biddende leven van Abram.''

Schriftlezing: Genesis13 v1 - 18 / Tekst: Genesis 13 v 4b / Zingen: Ps. 90 v 1 en 8; Ps. 62 v 7 en 8; Ps. 23 v 1; Ps. 16 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-08-22 2 ''Een Psalm van de kinderen van Korach.''

Schriftlezing: Psalm 85 / Tekst: Psalm 85 v 8 / Zingen: Ps. 123 v 1 en 2; Ps. 85 v 1 en 2; Ps. 85 v 4; Ps. 42 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-08-22 1 ''Vreselijke dingen zult Gij ons in gerechtigheid antwoorden.''

Schriftlezing: Psalm 65 / Tekst: Psalm 65 v 6 en 9a / Zingen: Ps. 96 v 7 en 9; Ps. 65 v 3 en 4; Ps. 65 v 5; Ps. 125 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-08-15 2 ''David bezingt het Kerk vergaderend werk van Israëls God.''

Schriftlezing: Psalm 65 / Tekst: Psalm 65 v 3 - 5 / Zingen: Ps. 84 v 1 en 2; Ps. 65 v 2 en 3; Ps. 65 v 4; Ps. 68 v 17

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-08-15 1 ''Het Brood des Levens.''

Schriftlezing: Johannes 6 v 22 - 59 / Tekst: Johannes 6 v 50 / Zingen: Ps. 36 v 2 en 3; PS. 81 v 11, 12 en 13; Ps. 145 v 5; Ps. 105 v 22

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-08-08 2 ''De Heere Jezus als de hemelse Bruidegom.''

Schriftlezing: Johannes 17 / Tekst: Johannes 17 v 24 / Zingen: Ps.29 v 1 en 6; Ps. 49 v 6 en 7; Ps. 136 v 22; Ps. 73 v 12

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-08-08 1 ''Een lied op de Sabbatdag.''

Schriftlezing: Psalm 92 / Tekst: Psalm 92 v 13 en 14 / Zingen: Ps. 132 v 3 en 8; Ps. 92 v 6 en 7; Ps. 92 v 8; Ps. 1 v 4

audio Dhr. C.M. Klok 2021-08-01 2 ''Zacheüs.''

Schriftlezing: Lukas 18 v 35 t/m Lukas19 v 10 / Tekst: Lukas 19 v 1 - 10 / Zingen: Ps. 49 v 4 en 7; Ps. 51 v 1 en 2; Ps. 119 v 88; Ps. 68 v 10

audio Dhr. J. De Boer 2021-07-25 2 ''De grote werken Gods, die zullen geschieden.''

Schriftlezing: Haggaï 2 v 1 - 10 / Tekst: Haggaï 2 v 7 en 8 / Zingen: Ps. 79 v 1; Ps. 126 v 1; Ps. 84 v 5; Ps. 22 v 16

audio Ds. G.J. Blankers 2021-07-18 2

Schriftlezing: Romeinen 2 vers 17 - 29 / Tekst: Romeinen 2 v 28 en 29 / Zingen: Ps. 119 v 3; Ps. 111 v 6; Ps. 51 v 4 en 5; Ps. 119 v 83

audio Ds. G.J. Blankers 2021-07-18 1

Schriftlezing: Romeinen 2 v 1 - 16 / Tekst: Romeinen 2 v 4 / Zingen: Ps. 38 v 1; Ps. 38 v 6; Ps. 6 v 1 en 2; Ps. 51 v 9

audio Ds. K. Veldman 2021-07-16 3 ''Gekregen rechtvaardigheid.''

Schriftlezing: Romeinen 9 v 20 t/m Romeinen 10 v 6 / Zingen: Ps. 32 v 1; Ps. 51 v 1 en 4; Ps. 101 v 1 en 2; Ps. 27 v 7

audio Ds. J.D. Heikamp 2021-07-11 2 ''Genade valt vrij.''

Schriftlezing: Handelingen 8 v 1 - 3 en Handelingen 9 v 10 - 20 / Tekst: Handelingen 8 v 3 en Handelingen 9 v 20 / Zingen: Ps. 138 v 1; Ps. 33 v 8 en 9; Ps. 51 v 7; Ps. 72 v 11

audio Ds. J.D. Heikamp 2021-07-11 1 ''De begrafenis van Stéfanus.''

Schriftlezing: Handelingen 8 v 1 - 8 / Tekst: Handelingen 8 v 2 en Handelingen 9 v 1 - 9 / Zingen: Ps. 39 v 3; Ps. 89 v 18 en 20; Ps. 103 v 8 en 9; Ps. 79 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-07-04 2 ''De eerste Persoon van het Drieenig Goddelijk Wezen, God de Vader.'' (Doopdienst)

Schriftlezing: Jesaja 46 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 9 / Zingen: Ps. 75 v 1 en 6; Ps. 33 v 5 en 7; Ps. 33 v 11; Ps. 115 v 8

Go to top