Map Predikaties 2016

audio Dhr. J. vd Beek 2016-11-06 1 ''Jezus in Bethesda.''

Schriftlezing: Johannes 5 v 1 - 25 / Tekst: Johannes 5 v 1 - 8 / Zingen: Ps. 25 v 8 en 9; Ps. 51 v 4, 5 en 7; Ps. 119 v 33; Ps.138 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-11-02 3 ''Jona's dankstond in de vis.'' (Dankdag)

Schriftlezing: Jona 2 / Tekst: Jona 2 v 9 / Zingen Ps. 56 v 5; Ps. 50 v 6 en 9; Ps. 66 v 6; Ps. 89 v 1

audio Dhr. E. van Baaren 2016-11-02 1 Dankdag

Schriftlezing: Psalm 50 / Tekst: Psalm 50 v 14 en 15 / Zingen: Ps. 138 v 1; Ps. 147 v 10; PS. 147 v 5 en 6; Ps. 89 v 3; Ps. 116 v 10 en 11

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-10-30 2 ''Kaïn en Abel.''

Schriftlezing: Genesis 4 v 1 - 16 / Tekst: Genesis 4 v 1 - 5a / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 51 v 9 en 10; Ps. 143 v 10; Ps. 118 v 14

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-10-30 1 ''De aanhef van de brief aan Efeze.''

Schriftlezing: Openbaring 2 v 1 - 7 / Tekst: Openbaring: 2 v 1 / Zingen: Ps. 18 v 8; Ps. 119 v 53; Lofzang van Zacharias v 4; Ps. 43 v 3

audio Dhr. E. van Baaren 2016-10-23 2 ''De sleutelen van het Hemelrijk.''

Schriftlezing: Ezechiël 3 v 16 - 27 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 31 / Zingen Ps. 92 v 3; Ps. 122 v 1 en 2; Ps. 85 v 3; Ps. 119 v 69

audio Dhr. E. van Baaren 2016-10-23 1 ''Den Onbekenden God.''

Schriftlezing: Handelingen 17 v 16 - 34 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 36 v 3; PS. 32 v 5; Ps. 95 v 1 en 2; Ps. 72 v 2; Ps. 46 v 1

audio Ds. W.J.Teunissen 2016-10-19 3 ''De laatste getuigenissen van Gods Woord.''(BBL)

Schriftlezing: Openbaring 22 / Tekst: Openbaring 22 v 20 en 21 / Zingen: Ps. 98 v 4; Ps. 89 v 15; Ps. 79 v 7; Ps. 42 v1

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-10-16 2 ''God de Vader.''

Schriftlezing: Johannes 1 v 1 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 9 / Zingen: Ps. 146 v 4; Ps. 147 v 4 en 5; Ps. 48 v 6; Ps. 68 v 10 en 17

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-10-16 1 ''De wegzending van de mens uit het paradijs.''

Schriftlezing: Genesis 3 / Tekst: Genesis 3 v 20 - 24 / Zingen: Ps. 103 v 6; Ps. 40 v 4; Ps. 32 v 1; Ps. 25 v 4

audio Dhr. J. de Boer 2016-10-09 2 ''Gods leiding aan de Zijnen.''

Schriftlezing: Psalm 106 v 1 - 12 en Psalm 136 v 1 - 15 / Tekst: Exodus 15 v 13 en Psalm 78 v 52 en 53 / Zingen: Ps. 78 v 7; Ps. 136 v 12, 13, 14 en 15; Ps. 77 v 9; Ps. 106 v 7

audio Dhr. J.de Boer 2016-10-09 1 ''Gods volk ten allen tijde onder Gods bescherming.''

Schriftlezing: Exodus 15 v 1 - 21 / Tekst: Exodus 15 v 9 - 12 / Zingen: Ps. 21 v 11 en 12; Ps. 113 v 1, 2 en 3; Ps. 78 v 6; Ps. 111 v 2 en 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-10-02 2 ''De drieëenheid.''

Schriftlezing: Jesaja 6 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 8 / Zingen: Ps. 33 v 3; Ps. 45 v 4; PS. 73 v 13; Avondzang v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-10-02 1 ''De mens gevonnisd.''

Schriftlezing: Genesis 3 v 13 - 24 / Tekst: Genesis 3 v 16 - 19 / Zingen: Ps. 32 v 5; Ps. 90 v 4 en 6; Ps. 103 v 8; PS. 126 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2016-09-29 3 ''Een tijdelijke scheiding maar ook een heilrijke vertroosting.''

Schriftlezing: Genesis 13 / Tekst: Genesis 13 v 4b, 8, 14 en 15 / Zingen: Ps. 90 v 1 en 8; Ps. 62 v 7 en 8; Ps. 23 v 1; Ps. 16 v 3

audio Ds. G.J. Blankers 2016-09-25 2 ''Een lichte verdrukking.''

Schriftlezing: 2 Korinthe 4 / Tekst: 2 Korinthe 4 v 17 en 18 / Zingen: Ps. 27 v 4; Ps. 73 v 14; Ps. 84 v 4 en 5; Ps. 27 v 7

audio Ds. G.J. Blankers 2016-09-25 1 ''Het volgen van Jezus.''

Schriftlezing: Mattheüs 16 v 13 - 28 / Tekst: Mattheüs 16 v 24 / Zingen : Ps. 43 v 1;Ps. 65 v 2; Ps. 46 v 1, 2 en 6; Ps. 43 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-09-18 2 ''Bede om trekkende liefde.''

Schriftlezing: Hooglied 1 / Tekst: Hooglied 1 v 4a / Zingen Ps. 105 v 1; Ps. 45 v 1; Ps. 143 v 10; Ps. 73 v 12

audio Dhr. E. van Baren 2016-09-18 1 ''De Vorst des Levens ontmoet de vorst des doods.''

Schriftlezing: Lukas 7 v 1 - 7 / Tekst: Lukas 7 v 14 en 15 / Zingen: Ps. 102 v 1 en 2; Ps. 86 v 6; Ps. 143 v 6 en 7; Ps. 75 v 1; Ps.40 v 2

audio Ds J. v Boven 2016-09-14 3 ''Gods Woord aan Baruch.'' (ouv GBS)

Schriftlezing: Jeremia 36 v 14 - 25 en 45 v 1 - 5 / Tekst: Jeremia 45 v 3 - 5 / Zingen: Ps. 102 v 1; Ps. 119 v 68 en 70; Ps. 80 v 9 en 10; Ps. 56 v 4

Go to top